Elinkeinopalveluiden uutiskirje – tiivis uutispaketti yrittäjille

Helmikuun uutiskirjeestä löydät:

Talvinen tervehdys Kauppakaarelta

Vuoden ensimmäinen uutiskirje on syytä aloittaa kiitoksilla kaikille teille, jotka kiireistänne huolimatta annoitte eri tavoin palautetta elinkeino-ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kiitos! Kaupungin elinkeinopalvelut ovat olemassa vain yrityksiä varten ja oikeat vastaukset siihen, mitä meidän pitäisi elinkeinopalveluissa tehdä, ovat teillä.

Elinkeino-ohjelman kautta saamme poliittisen hyväksynnän ja resurssit toiminnallemme keravalaisen elinkeinoelämän hyväksi. Aiheellisesti eräs kyselyyn vastanneista tuskaili, onko palautteen antamisella mitään merkitystä. Kyllä sillä on. Elinkeinopalvelujen verkkosivuilla on koottuna kyselyllä saatu palaute ja kerrotaan, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on muutettu palautteenne johdosta.

Vaikka kaikki mediat melskaavat kustannusten noususta ja talouskasvun hiipumisesta, työpäivistäni vie edelleen merkittävän osan yritystontti- ja toimitilakyselyt. Olemassa olevat yritykset haluavat laajentaa toimitilojaan ja Kerava kiinnostaa myös muualla toimivia yrityksiä, eivätkä investoinnit näytä pelottavan. Keravalainen yrityselämä nähdään innostavana, kiitos siitäkin teille eli aktiivisille yrittäjillemme, jotka toimitte aktiivisesti omissa verkostoissanne myös Keravan ulkopuolella ja pidätte lippua korkealla.

Vuonna 2024 Kerava täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden suunnittelu on käynnistetty. Oma asumisen tapahtuma kesällä 2024 on yksi osa juhlavuotta, mutta tarkoitus on juhlia eri tavoin koko vuosi. Keravalaiset asukkaat, yritykset ja yhteisöt kutsutaan tekemään omannäköisiään tapahtumia, tuotteita, juhlia, mitä-ikinä-keksittekään. Kaupunki tarjoaa puitteita, tukea ja näkyvyyttä. Tästä vielä lisää kevään aikana myös uutiskirjeissä!

Aurinkoista alkavaa kevättä!

Tiina Hartman
elinkeinojohtaja

Yrittäjä, työllistä keravalainen nuori kesäksi – Keravan kaupunki tukee työllistymistä

Keravan kaupunki tukee nuorten kesätyöllistämistä myös tulevana kesänä. Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden työllistäessä keravalaisen nuoren, kaupunki tukee nuoren kesätyöllistymistä joko 200 tai 400 eurolla.

Kesätyösetelit myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Yksi seteli on arvoltaan 200 euroa, kun kyseessä on vähintään kahden viikon mittainen työsuhde tai 400 euroa, kun kyseessä on vähintään neljän viikon mittainen työsuhde.

Kesätyöseteli on haettavissa 6.2.–9.6.2023. Kesätyösetelin voi käyttää 1.5.–31.8.2023 välisenä aikana. Kesätyöseteliä on jaossa yksi seteli keravalaiselle nuorelle, jonka syntymävuosi on 1994–2007.

Kesätyösetelin sähköinen hakulomake. Täytä hakemus yhdessä nuoren kanssa.

Lisätietoja kesätyösetelin hausta Keravan verkkosivuilla kohdasta “Kesätyöseteli 2023” sekä ohjaamokoordinaattorilta, p. 040 318 4169.

Täsmärekry toimii

– Kiinteistöalalla on jatkuva haku päällä, joten oli helppo innostua, kun puheeksi tuli elinkeinojohtaja Tiina Hartmanin kanssa mahdollisuus täsmärekrytilaisuuden järjestämisestä Havenin tarpeisiin, kertoo kiinteistövälitysyhtiö Haven LKV:n toimitusjohtaja Tero Saloniemi.

– Harvalla alalle tulijalla on LKV-tutkintoa valmiina. Meille henkilökunnan kouluttautuminen on ihan arkipäivää.

Säädösten mukaan kiinteistövälitysyrityksessä pitää olla puolella työntekijöistä LKV-tutkinto. Alalle ei myöskään ole suoraa opintopolkua, joten uudet työntekijät koulutetaan tilanteen mukaan.

– Me saimme tammikuun alussa pidettyyn rekrytointitilaisuuteen paikalle seitsemän kiinnostunutta työnhakijaa. Heistä haastattelimme viisi ja yksi on meille palkattu. Olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Tilaisuus kannatti järjestää. Toki enemmänkin hakijoita olisi voinut tulla, sillä meillähän oli useita paikkoja auki, Saloniemi toteaa.

Valmis konsepti käytössä täsmärekryjen järjestämiseen

Keravan elinkeinopalvelut on luonut konseptin, jossa yhdessä työntekijöitä hakevan yrityksen kanssa sovitaan täsmärekrytilaisuuden sisällöstä. Mikäli työllistämisen tukikysymykset ovat kiinnostavia, näistä saadaan esitys työllisyyden kuntakokeilusta. Keudan edustaja voi tarvittaessa kertoa alan koulutusmahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta. Logistiikan täsmärekrytilaisuudessa helmikuussa Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun edustaja kertoi vuokra-asuntotarjonnasta ja työsuhdeasuntosopimuksista.

Tilaisuuden markkinoinnin lisäksi elinkeinopalvelut hoitaa kaikki käytännön asiat tilaisuuteen liittyen. Yrittäjälle riittää, kun tulee oman esitysmateriaalinsa kanssa paikalle ja on valmistautunut kohtaamaan yrityksestä kiinnostuneet työnhakijat.

Täsmärekrytilaisuudet on järjestetty vuoden alusta alkaen Työllisyyden kulmassa eli kaupungintalon katutasossa.

Jos kiinnostuit oman täsmärekrytilaisuuden järjestämisestä, niin lähetä viestiä Keravan elinkeinopalveluihin elinkeinopalvelut@kerava.fi, tai soita Tiina Hartmanille, p. 040 3182356.

Uusi hankintapäällikkö esittäytyy

Olen Janina Riutta ja aloitin Keravan kaupungilla hankintapäällikkönä helmikuussa. Tätä ennen toimin hankintapäällikkönä Riihimäellä. Asustelen Keravalla, mutta olen Tampereelta kotoisin. Valmistuin hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2020, pääaineenani julkisoikeus.

Ura julkisten hankintojen parissa alkoi Helsingin kaupungilla palvelupäällikön roolissa, jossa vastasin kaupungin yhteishankintojen kilpailutuksista. Syksyllä 2021 tulin valituksi Riihimäen kaupungin hankintapäällikön virkaan.

Koen omaavani vahvaa osaamista hankintatoimen kehittämiseen. Julkiset hankinnat ovat laaja ja mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa hankintatoimen eri osa-alueiden systemaattisella kehittämisellä on mahdollista saavuttaa kustannushyötyjen lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusia innovaatioita. Julkisten hankintojen kehittäminen on ehdoton kiinnostukseni ja voisi sanoa myös intohimoni kohde. Kehittämisen kautta saavutettavat konkreettiset tulokset hankintojen kustannushyödyissä, laadussa ja vaikuttavuudessa ovat itselleni isoja motivaatiotekijöitä.

Mitä odotat uudelta työltäsi?

Hankintapäällikön tehtäviini Keravan kaupungilla kuuluvat hankintapalveluiden tiimin johtaminen, kaupungin keskitetyn hankintapalvelun järjestäminen, hankintapolitiikan toiminnallistaminen sekä muut hankintojen tukitoiminnot.

Aloittaessani Keravalla on käynnissä hankintojen johtamisen ja ohjaamisen kannalta hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä vaihe, eli kaupungin uudehkon hankintapolitiikan toimeenpano. Hankintapolitiikassa on viisi strategista päätavoitetta, joiden toiminnallistaminen edellyttää koko kaupunkiorganisaation hankintakokonaisuuden tarkastelua ja suunniteltujen toimenpiteiden käynnistämistä. Uudessa työssäni toivon pääseväni kehittämään kaupungin hankintatoimea ja tätä kautta saavuttamaan konkreettisia tuloksia, etenkin hankintojen vaikuttavuuden parissa.

Keravan kaupunki on erittäin kehitysmyönteinen kaupunki ja tavoitteeni on luoda hankintatoimelle lisäarvoa hankintoja kehittämällä ja perustamalla strateginen hankintatoimi, jossa kaupungin hankinnoilla tuetaan systemaattisesti kaupunkistrategiaa ja yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Myös uusien innovaatioiden saavuttaminen hankintojen kautta kiinnostaa minua suuresti ja toivonkin, että lähitulevaisuudessa pääsemme pilotoimaan innovatiivisten hankintojen tekemistä kaupungilla. Hankintojen kehittäminen on koko kaupunkiorganisaation yhteistyötä ja toivonkin, että toimialat sitoutuvat yhteistyöhön ja yhdessä teemme Keravan kaupungin tunnetuksi myös vaikuttavista hankinnoista.

Mikä on oma ajatuksesi tulevasta yritysyhteistyöstä? Miten aiot osallistaa keravalaisia yrityksiä kaupungin hankinnoissa ja miten kaupungin hankintayksikkö voi olla parhaiten yrittäjille avuksi?

Näen Keravan kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön erittäin tärkeänä ja se onkin yksi osa-alue, johon aion hankintapäällikön roolissa panostaa. Erityisesti haluan tavata paikallisia yrityksiä ja kuulla heidän liiketoiminnastaan sekä näkemyksistään koskien kaupungin hankintoja. Yhtenä hankintapolitiikan toimenpiteenä on markkinakartoitusten ottaminen osaksi kaupungin strategisesti merkittäviä hankintoja. Markkinakartoitusten käytön lisääminen osana hankintaprosesseja mahdollistaa uusien ratkaisujen suunnittelun ja tukee konkreettisesti mahdollista tulevaa yhteistyötä sopimuskaudella.

Markkinakartoitukset ovat yksi oiva keino yritysten osallistamiseen ja suosittelenkin kaikkia kiinnostuneita yrityksiä ottamaan rohkeasti osaa kartoituksiin.

Paikallisen elinvoiman lisäämiseksi kaupungin mahdollisuudet ovat pitkälti kaupungin pienhankinnoissa, koska kaupunki on hankintalain mukainen hankintayksikkö, jonka on hankinnoissaan noudatettava hankintalain menettelysäännöksiä. Myös pienhankinnoissa kaupungin tulee noudattaa hankintalain mukaisia oikeusperiaatteita (muun muassa avoimuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys).

Keravan kaupunki tulee järjestämään myös erilaisia yrittäjille suunnattuja tapahtumia, joissa toivon tapaavani mahdollisimman monta keravalaista yritystä. Tilaisuuksissa yrittäjät saavat tietoa kaupungin hankintatoimesta ja tulevista hankinnoista. Kannustan myös yrityksiä olemaan yhteydessä minuun matalalla kynnyksellä kaikissa kaupungin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Janina Riutta, janina.riutta@kerava.fi

Älä jää yrityksen kehittämisen ja uudistamisen kanssa yksin

Keravalainen yrittäjä, jos kasvun kiihdyttäminen kiinnostaa, niin ota yhteyttä Keukeen yrityskehittäjä Matti Korhoseen, puh. 050 537 0179, matti.korhonen@keuke.fi Matin kanssa pääset laatimaan uutta kasvustrategiaa yrityksellesi.

Tervetuloa Keudan Murros-tapahtumaan 18.4.2023!

Kiinnostaako sinua nähdä ja kuulla tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksista? Tapahtuman teemana on “Uusi oppiminen nyt ja tulevaisuudessa – hyvinvointia ja kestävyyttä”.

Tavoitteena on edistää uusien teknologioiden opetusta ammatillisessa koulutuksessa tuomalla esiin digitaalisia tapoja, miten esimerkiksi virtuaali- ja lisättyä todellisuutta, robotiikkaa ja tekoälyä ja muuta digitaalisuutta hyödynnetään opetuksessa ja yritystoiminnassa jo nyt.

 Keuda järjestää tapahtuman 18.4. klo 9–16 hybridinä eli paikan päällä Keravalla Keuda-talossa sekä verkossa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan Keudan kotisivuilla. Tilaisuuden esiintyjät ja ohjelma tarkentuvat alkuvuoden aikana.

Lue myös, miten tekoäly (AI) muuttaa tapaamme tehdä jokapäiväisiä tehtäviä. Tekoälystä on tullut olennainen osa modernia elämää automatisoidusta asiakaspalvelusta robottien valmistukseen. Miten oppiminen? Artikkelin voit lukea Keudan kotisivuilta

Keravan yrittäjät

Keravan Yrittäjien uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksessa tammikuussa. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha Wickman. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä.

Lue lisää hallituksen jäsenistä Keravan Yrittäjien kotisivuilta.

Keravan Yrittäjät on aktiivinen yrittäjäyhteisö Keravalla. Tule mukaan toimintaan, yhdessä olemme vahvempia! Linkki Keravan Yrittäjien jäseneksi ilmoittautumiseen Voit olla myös yhteydessä joko sähköpostilla keravan@yrittajat.fi tai soittamalla Juha Wickmanille p. 050 467 2250.

Lisätietoja toiminnasta ja jäsenyyden tuomista eduista löydät Keravan Yrittäjien kotisivuilta.

Lyhyesti mielenkiintoista

Ostetaan varastotilaa
Keravalainen yritys haluaa ostaa 300 m2 varastotilaa. Mikäli yritykselläsi on tarjota tällaista tilaa, otathan yhteyttä elinkeinopalveluun Tiina Hartmaniin: tiina.hartman@kerava.fi, p. 040 3182356.

Hae mukaan Kasvu Openiin!

Kasvu Open on valtakunnallinen, maksuton kasvuyrittäjyyskilpailu ja sparrausprosessi kaikille kasvusta kiinnostuneille yrityksille.

Lue lisää ja hae mukaan: https://www.keuke.fi/yritysneuvonta/kasvu-ja-kansainvalistyminen/kasvuopen/