Kesätyönuorten kokemuksia 2023

Vilma Honkasalo, Monna Mustonen sekä Victor Zilliacus ovat 16-17-vuotiaita nuoria, joita yhdistää neljän viikon kokemus kesätyöskentelystä Keravan kaupungilla, kaupunkikehityksen parissa. Heistä jokainen päätyi kyseisten työtehtävien pariin yleisten haastattelujen kautta.

Kysyttäessä työpaikan ja työtehtävien mielekkyydestä, jokainen nuorista antaa nopeasti positiivisia kommentteja. Honkasalon mielestä kaikki on ollut todella kivaa ja erilaista siihen nähden, mitä on päässyt ennen tekemään. Mustonen puolestaan toteaa työn olleen mielenkiintoista. Erityisen hienoa on ollut päästä juuri kyseisenlaisiin työtehtäviin, sillä juuri tämän alan hommat ovat kiinnostaneet jo ennakkoon. Zilliacus taas kommentoi ytimekkäästi, että kivaa on ollut ja kaikki on sujunut hyvin. Kaikki kolme nuorta ovat myös hyvin myönteisiä, ajatellen tämän kaltaisiin työtehtäviin päätymistä tulevaisuudessa.

Työkokemuksen parasta asiaa tiedusteltaessa vastauksien skaala on monipuolinen. Honkasalo korostaa parasta olleen etenkin talon muut työntekijät, jotka ovat olleet todella mukavia. Sitä myöten töissä on aina ollut hyvin rento tunnelma. Mahtavaa on myös ollut oppia kaikkea uutta muun muassa kartoista. Mustonen puolestaan mainitsee itselleen mieluisimpina asioina karttojen piirtämisen ja pienoismallien tekemisen. Lisäksi on myös ollut kivaa oppia uutta kartoista ja Keravasta. Zilliacus nostaa parhaimmaksi jutuksi selkeyden. On ollut mahtavaa, että töissä on näytetty hyvin ja tarkasti miten hommat toimivat.

Viimeinen kysymys kuuluukin: Suosittelisivatko nuoret Keravan kaupunkia työnantajana? Honkasalo vastaa myöntävästi ja antaa perusteluiksi hyvän perehdytyksen saamisen sekä joustavuuden muun muassa omien työaikojen kohdalla. Mustonenkin jatkaa myöntävällä mielipiteellä siksi, että etenkin kaupunkikehityksessä tehdyt työt ovat olleet mieluisia ja joustavia. Hän mainitsee myös kesätyönhakuprosessin olleen helppo ja selkeä. Myös Zilliacus ilmaisee suosittelevansa kaupunkia työnantajana, vaikka vertailukohtia ei olekaan ehtinyt karttua.