Kivisillan asuinalueen infraurakka loppusuoralla

Kivisillan asuinalueella on työskennelty infratöiden parissa noin puolitoista vuotta. Mallikkaasti sujunut urakka valmistuu suurelta osin marraskuun aikana.

Kivisillan asuinalueen kunnallistekniikan ja muun infran rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja työ on kohta valmis.

Isoon urakkaan on kuulunut Kivisillan kaava-alueen rakentaminen kokonaisuudessaan sisältäen maanalaisen kunnallistekniikan sekä pintarakenteet, kuten kiveystyöt ja viheralueiden viimeistelyn.

”Urakka on sujunut hyvin ja yhteistyö eri osapuolten kanssa on toiminut yllättävän hyvin, kun huomioidaan, kuinka laaja hanke on kyseessä. Hyvästä valmiusasteesta huolimatta töitä on vielä jäljellä. Viimeistelemme viheralueita ja asennamme joitakin kalusteita vielä ensi keväänä”, Keravan kaupungin rakentamisyksikön päällikkö Jali Vahlroos sanoo.

Infrarakentamisen pääurakoitsijana ja toteuttajana on toiminut järvenpääläinen Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy.

Infraurakkaan kuuluu myös Lahdenväylän melusuojauksen maanrakennustyöt sekä Lahdenväylän länsipuolella kulkeva kevyen liikenteen puistoreitti Keravanjoen varteen. Käytetyistä merikonteista rakentuvan melusuojauksen työt jatkuvat ensi kesään asti. Merikontteja ei ole aikaisemmin käytetty Suomessa melusuojauksena. Konttien käytössä toteutetaan kiertotaloutta käytännössä, joka on yksi alueella järjestettävän festivaalin avainteemoista.

”Melusuojauksen perustukset valmistuivat jo viime talvena. Työt ovat jatkuneet tänä syksynä merikonttien maalauksella. Projekti on ollut erittäin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen. Jokainen suunnittelija ja kokenutkin urakoitsija on ollut uuden äärellä, sillä työhön ei ole ollut suoraan löydettävissä niin sanottuja tyyppiratkaisuja”, Jali Vahlroos kertoo.

Kivisillan alueella järjestetään 26.7.-7.8.2024 Uuden ajan rakentamisen festivaali, URF. Tapahtuma esittelee Kivisillan rakentamista ja toimii alustana kestävän rakentamisen, asumisen ja elämäntavan ratkaisulle. Ohjelmatarjontaa täydentävät erilaiset kestävään elämään liittyvät työpajat, tietoiskut, keskustelutilaisuudet, konsertit sekä lähiruoka ja taide, joka levittäytyy ympäri festivaalialuetta.

Lisätietoja Kivisillan infraurakasta
Jali Vahlroos,
Rakentamisyksikön päällikkö
Keravan kaupunki
jali.vahlroos@kerava.fi
puh. 040 318 2538