Uutisarkisto

Tältä sivulta löydät kaikki Keravan kaupungin julkaisemat uutiset.

Tyhjennä rajaukset Sivu latautuu uudelleen ilman rajauksia.

Savion koulun kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan ja ilmamääriä säädetään vuonna 2021, muita korjauksia tehdään korjausohjelman mukaisesti

Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt Savion koulun koko kiinteistöä koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki koulukiinteistön kuntoa laajojen kuntotutkimusten sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla.

Sompion päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Kaupunki aloittaa Sompion päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Kaupunki korjaa kouluja, päiväkoteja ja muita tiloja sisäilman laadun parantamiseksi

Vuoden 2020 radonmittausten tulokset valmistuneet: radonkorjaus tehdään yhdessä kiinteistössä

Kaupunki teki kevään aikana radonmittauksia uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä, kaupungin omistamissa asuntokohteissa sekä muissa kiinteistöissä, joissa työskentelee kaupungin henkilöstöä.

Spielhaus päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Kaupunki aloittaa Spielhaus päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Koulujen sisäilmakyselyiden tulokset valmistuneet: kokonaisuutena oireilu tavanomaisella tasolla

Kaupunki toteutti helmikuussa 2019 sisäilmakyselyt kaikissa Keravan kouluissa. Kyselyissä saadut tulokset antavat luotettavan kuvan oppilaiden ja henkilöstön kokemuksista koulujen sisäilmasta Keravalla.

Savion koulun kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Savion koulussa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa koulukiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Kanniston koulukiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Kanniston koulukiinteistössä, jossa toimivat Niinipuun päiväkoti sekä ruotsinkieliset Svenskbacka skola ja Daghemmet Trollebo, aloitetaan keväällä kuntotutkimukset.

Taidepäiväkoti Konstin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Taidepäiväkoti Konstissa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Kurkelan koulun vanhan osan korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt ovat alkaneet

Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimusten pohjalta tehty korjaussuunnitelma on valmistunut, ja suunnitelman mukaiset korjaustyöt on jo aloitettu kahdessa luokkahuoneessa. Korjaustöitä jatketaan myös muissa vanhan osan tiloissa.

Radonmittaukset alkavat kaupungin uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä

Kaupunki jatkaa vuonna 2019 aloitettuja uuden säteilylain mukaisia radonmittauksia viime vuonna käyttöön otetuissa uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä, joissa on vakituisia työtiloja.

Päiväkoti Aarteen olosuhdeseurannan tulokset valmistuivat: tilojen ilmanvaihtoa säädetään ja olosuhteiden seurantaa jatketaan

Olosuhdeseurannasta saatujen tulosten mukaan päiväkodin sisäilman lämpötilat ja suhteellinen kosteus ovat vuodenaikaan nähden normaaleja ja tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin hyvällä tasolla.