Varhaiskasvatuksen asiakaskysely on käynnissä 1.-14.3.

Toiminnan kehittämiseksi on tärkeää saada huoltajilta palautetta keravalaisesta varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutetaan 1.-14.3.2023. Asiakaskysely koskee kaikkia keravalaisia päiväkoteja, niin kunnallisia kuin yksityisiä, sekä avointa varhaiskasvatusta (leikkikoulut) ja perhepäivähoitoa.

Asiakaskysely on lähetetty kaikille lapsen 1. huoltajille sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata jokaisen lapsen osalta erikseen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä kyselyn tuloksista voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Tuloksia tarkastellaan koko kunnan tasolla ja päiväkodeittain. Lisäksi perhepäivähoitoa ja avointa varhaiskasvatusta koskevia tuloksia tarkastellaan erillisinä kokonaisuuksina. Kyselyn keskeisimmät tulokset tullaan julkaisemaan kaupungin verkkosivuilla.

Toivomme aktiivista osallistumista asiakaskyselyyn, sillä kyselyn tulosten avulla voimme kehittää varhaiskasvatuspalveluja huoltajien ja lasten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Jos et ole saanut kyselyä tai tarvitset apua sen täyttämiseen, ole yhteydessä lapsesi päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.