Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8. alkaen

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei varhaiskasvatusmaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 1.8.2024 voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 8.12.2023 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (31709/2023).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Asiakasmaksujen määräytyminen

  • Kaikki perheen samassa osoitteessa asuvat alaikäiset (alle 18 v.) otetaan mukaan perhekokoon (= perheen todellinen koko).
  • Korkeimmat maksut: nuorimman lapsen maksimimaksu on 311 euroa kuukaudessa, ja seuraavan lapsen maksu 40 % ensimmäisen lapsen maksusta, eli 124 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta veloitetaan 20 % ensimmäisen lapsen maksusta, enimmillään 62 euroa kuukaudessa.
  • Alin perittävä maksu on 30 euroa kuukaudessa.

Tulorajat 1.8.2024 alkaen

Perheen kokoTuloraja kuukaudessa
2 henkilöä4066 euroa
3 henkilöä5245 euroa
4 henkilöä5956 euroa
5 henkilöä6667 euroa
6 henkilöä7376 euroa

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 lähtien (korotus nyt 262 euroa).

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelunumero on +358 9 2949 2119. Asiakaspalvelupuhelimen soittoaika on ma–to klo 10–12.