Keravan brändi ja visuaalinen ilme uudistuvat

Suuntaviivat Keravan brändin kehittämiseksi ovat valmistuneet. Kaupunki rakentaa brändiään jatkossa vahvasti tapahtumien ja kulttuurin ympärille. Brändiä, eli kaupungin tarinaa tuodaan näkyväksi rohkean uuden visuaaliseen ilmeen kautta, joka tulee näkymään monella eri tavalla.

Alueiden maine kuuluu tärkeimpiin tekijöihin, kun kilpaillaan asukkaista, yrittäjistä ja matkailijoista. Kaupungille myönteisen tunnettuuden luominen tuo mukanaan merkittäviä etuja. Keravan uusi bränditarina perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään kaupunkistrategiaan ja on siksi sekä tunnistettava että erottautuva.

Päätös brändityön aloittamisesta tehtiin keväällä 2021 ja siihen on osallistunut toimijoita koko organisaatiosta. Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden näkemyksiä ja palautetta on kerätty muun muassa kyselyjen kautta.

Uusi bränditarina – Kerava on kaupunki kulttuurille

Kaupungin tarinaa rakennetaan jatkossa vahvasti tapahtumien ja kulttuurin ympärille. Kerava on pienen vehreän kaupungin mittakaavasta ja mahdollisuuksista nauttivan asuinpaikka, jossa ei tarvitse luopua suurkaupungin rososta ja eläväisyydestä. Kaikki on kävelymatkan päässä ja tunnelma on kuin suurkaupungin eloisassa kaupunginosassa. Kerava rakentaa rohkeasti omannäköistä ja erottuvaa kaupunkia ja taide sidotaan kaikkeen kaupunkikulttuuriin aina kun se on mahdollista. Kyseessä on strateginen valinta ja toimintavan muutos, johon tullaan tulevina vuosina panostamaan.

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu toteaa, että kaupunkikulttuuri muodostuu monista kokonaisuuksista. ”Tavoitteena on, että Kerava tunnetaan jatkossa osallistavana tapahtumakaupunkina, jossa ihmiset ovat liikkeessä ja kokoontuvat erilaisten kulttuuritilaisuuksien ohella myös liikunta- ja urheilutapahtumiin”, sanoo Rontu.

Keravalla toteutetaan uusia avauksia ennakkoluulottomasti ja etsitään jatkuvasti uusia tapoja kehittää kaupunkia yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Yhteisöt ja järjestöt ovat tärkeitä – kutsumme ihmisiä yhteen, tarjoamme tiloja, vähennämme byrokratiaa sekä näytämme suuntaa kehitystä kirittävillä teoilla.

Kaikesta tästä syntyy itseään suurempaa kaupunkikulttuuria, joka kiinnostaa suurta joukkoa myös pienen kaupungin ulkopuolella.

Uusi tarina näkyy rohkeassa visuaalisessa ilmeessä

Tärkeä osa brändiuudistusta on visuaalisen ilmeen kokonaisvaltainen uudistaminen. Kaupunki kulttuurille -tarinaa tuodaan näkyväksi rohkean ja värikkään ilmeen kautta. Brändiuudistusta johtanut viestintäjohtaja Thomas Sund on iloinen siitä, että kaupungissa on uskallettu tehdä rohkeita päätöksiä uuden brändin ja visuaalisen ilmeen osalta – helppoja ratkaisuja ei ole tehty. Hankkeen onnistumisen on mahdollistanut edellisellä valtuustokaudella alkanut hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa, joka on jatkunut myös uuden valtuuston kanssa, sanoo Sund.

Kaupunki kulttuurille -ajatus näkyy kantavana teemana uudessa ilmeessä. Kaupungin uusi logo on nimeltään ”Kehys” ja sillä viitataan kaupunkiin, joka toimii asukkaidensa tapahtuma-alustana. Kehys on elementti, joka koostuu neliskulmaisen kehyksen tai nauhan muotoon sommitteluista ”Kerava” ja ”Kervo” teksteistä.

Kehyslogoa on kolmea erilaista versiota; suljettu, avoin ja ns. kehysnauha. Sosiaalisessa mediassa käytetään tunnuksena pelkkää ”K” -kirjainta. Nykyisestä ”Käpy” -logosta luovutaan.

Keravan vaakunan käyttö varataan viralliseen ja arvokkaaseen edustukselliseen käyttöön sekä erityisen pitkäaikaiseksi tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin. Väripaletti uudistuu kokonaan. Keravalla ei jatkossa ole yhtä pääväriä, sen sijaan käytetään tasapuolisesti montaa eri pääväriä. Myös logot ovat erivärisiä. Tällä halutaan viestiä monimuotoisesta ja moniäänisestä Keravasta.

Uusi ilme tulee jatkossa näkymään kaikessa kaupungin viestinnässä. On hyvä huomioida, että käyttöönotto tehdään taloudellisesti kestävällä tavalla vaiheittain ja sitä mukaa kun uusia tuotteita joka tapauksessa oltaisiin tilaamassa. Tämä tarkoittaa käytännössä eräänlaista ylimenokautta, jolloin vanhaa ja uutta ilmettä näkyy kaupungin tuotteissa.

Keravan kaupungin yhteistyökumppanina on toiminut viestintätoimisto Ellun Kanat.

Lisätiedot

Keravan viestintäjohtaja Thomas Sund, puh. 040 318 2939 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)