Saavutettavuus kaupungin verkkosivu-uudistuksen tärkeimpiä periaatteita

Keravan kaupungin tuoreella verkkosivustolla on huomioitu käyttäjien monimuotoisuus. Kaupunki sai erinomaista palautetta sivustolle tehdyssä saavutettavuusauditoinnissa.

Keravan kaupungin uusilla verkkosivuilla on panostettu erityisesti sivuston saavutettavuuteen. Saavutettavuus huomioitiin tammikuun alussa julkaistun sivuston suunnittelun kaikissa vaiheissa.

Saavutettavuus tarkoittaa käyttäjien monimuotoisuuden huomioimista verkkosivujen ja muiden digitaalisten palvelujen suunnittelussa. Saavutettavan sivuston sisältö on kaikkien hyödynnettävissä riippumatta käyttäjän ominaisuuksista tai toimintarajoitteista.

-Kyse on yhdenvertaisuudesta. Saavutettavuus hyödyttää kuitenkin meitä kaikkia, sillä saavutettavuuden osa-alueisiin kuuluvat esimerkiksi looginen rakenne ja selkeä kieli, kertoo viestintäasiantuntija Sofia Alander.

Kuntien ja muiden julkishallinnon toimijoiden velvollisuudesta noudattaa saavutettavuusvaatimuksia säädetään laissa. Alanderin mukaan saavutettavuuden huomiointi on kuitenkin kaupungille itsestään selvää, oli taustalla lainsäädäntöä tai ei.

-Ei ole estettä sille, miksei viestintää voisi tehdä saavutettavasti. Ihmisten monimuotoisuus tulisi huomioida kaikissa tilanteissa, joissa se vain on mahdollista.

Erinomaista palautetta auditoinnista

Saavutettavuus huomioitiin kaupungin verkkosivu-uudistuksen kaikissa vaiheissa aina teknisen toteuttajan kilpailutuksesta lähtien. Sivuston tekniseksi toteuttajaksi valikoitui Geniem Oy.

Projektin loppusuoralla sivustolle tehtiin saavutettavuusauditointi, jonka toteutti Newelo Oy. Sivusto sai saavutettavuusauditoinnissa erinomaista palautetta sekä teknisestä toteutuksesta että sisällöistä.

-Halusimme sivuille saavutettavuusauditoinnin, sillä ulkopuoliset silmät havaitsevat helpommin parannusta kaipaavia asioita. Samalla opimme myös itse lisää siitä, miten voimme huomioida saavutettavuutta entistä paremmin. Olen ylpeä siitä, että auditointi vahvisti suuntamme olevan oikea, iloitsee verkkosivu-uudistuksen projektipäällikkö Veera Törrönen.

Geniemin suunnittelijoiden Samu Kiviluodon ja Pauliina Kivirannan mukaan saavutettavuus on yrityksessä sisäänrakennettuna kaikkeen tekemiseen aina käyttöliittymäsuunnittelusta lopputestaukseen saakka. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että hyvä käytettävyys sekä hyvät koodauskäytännöt kulkevat käsi kädessä saavutettavuuden kanssa. Näin ollen ne tukevat toisiaan ja ovat myös parhaita käytäntöjä verkkopalveluiden jatkokehitystä ja elinkaarta ajatellen.

-Kuntasivustolla kokonaisvaltaisen käytettävyyden ja saavutettavuuden merkitys korostuu, tuoden kunnan ajankohtaiset asiat ja palvelut kaikkien saataville. Samalla tämä mahdollistaa osallistumisen oman kunnan toimintaan jokaiselle. Näiden asioiden huomioiminen suunnittelussa yhteistyössä Keravan kanssa oli meille erityisen mielekästä, toteavat Kiviluoto ja Kiviranta.

Kaupunki ottaa mielellään vastaan palautetta verkkosivujen ja muiden digipalveluiden saavutettavuudesta. Saavutettavuuspalautetta voi lähettää sähköpostitse kaupungin viestintäpalveluihin osoitteeseen viestinta@kerava.fi.

Lisätietoja

  • Sofia Alander, viestintäasiantuntija, sofia.alander@kerava.fi, 040 318 2832
  • Veera Törrönen, viestintäasiantuntija, verkkosivu-uudistuksen projektipäällikkö, veera.torronen@kerava.fi, 040 318 2312