Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu

Terveisiä Keravalta – maaliskuun uutiskirje julkaistu

Olemme kevään kynnyksellä, mutta ennen sitä voimme vielä hetken aikaa nauttia lumisesta talvesta. Kerava tarjoaa lähiliikuntaan ja ulkoiluun upeat mahdollisuudet muun muassa puistoissa tai Keinukalliossa. 

Hyvä keravalainen,

Julkisuudessa on viime vuosien aikana puhuttu runsaasti Sote-uudistuksesta. Pienemmälle huomiolle on jäänyt toinen kuntien toimintaan merkittävästi vaikuttava uudistus, eli TE-palveluja koskeva uudistus. Tämän uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa TE-palvelujen siirtoa kunnille 1.1.2025 alkaen, eli lähemmäksi asiakkaita. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus, kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden turvaaminen. Ensimmäinen askel tätä kohti olivat 1.3.2021 käynnistyneet työllisyyden kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat pääosin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta. Kaupungin työllisyys ja maahanmuuttajapalvelut ovat valmistelleet asiaa suunnitelmallisesti jo pidemmän aikaa. Viestimme asiasta lisää myöhemmin. 

Keravalla käynnistyi helmikuussa Walkers-bussitoiminta, jonka avulla nuorille tarjotaan uudenlainen vapaa-ajan osallistumisen tapa. Aseman Lapset ry:n liikkuva nuorisokahvila on nuorisotyön työväline pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Olen iloinen, että voimme tällä tavoin monipuolistaa kaupungin nuorisotyötä. Nuorison palvelut jatkuvat siis muilta osin normaaliin tapaan nuorisotiloissa ja jalkautuvan nuorisotyön kautta. Olen ylpeä tärkeästä työstä, jota kaupungin nuorisopalvelut tekevät niiden nuorien kanssa, jotka tarvitsevat lisää turvallisia aikuisia arkeensa. 

Keravalla pelataan ensi kaudella pitkästä aikaa Mestistä. Suomen Jääkiekkoliiton liittohallitus on myöntänyt Jokereille sarjapaikan Mestis-sarjaan. Jokerien saapuminen Keravalle on ylivoimaisesti eniten medianäkyvyyttä saanut meihin liittyvä uutinen viime viikkojen aikana. Uutinen on otettu vastaan positiivisesti ja fanien parissa jopa haltioituneesti. Kerava nähdään oikeantyyppisenä kaupunkina, jossa paluukausi voidaan pelata. Uskon, että Jokereilla on myönteistä vaikutusta alueen yritystoimintaan. Kerava näkyy entistä enemmän ja kaikki kotipelit ovat varmasti loppuunmyytyjä. 

Korostan, että pidämme huolta kaupungin omista junioreista ja jääurheiluseuroista. Neuvotteluja Jokereiden kanssa käytiin rakentavassa ja hyvässä hengessä. Kaupungin lähtökohtana keskusteluissa oli, että jäähallia käyttäville muille seuroille ja tahoille varmistetaan hyvät toimintaedellytykset myös jatkossa. 

Aurinkoista päivää!

 Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja

Jokerit pelaa Mestistä Keravalla ensi kaudella, jäähallin muille käyttäjille varmistetaan riittävästi jääaikaa 

Jääkiekkoliiton liittohallitus myönsi kokouksessaan tiistaina 28.2. Jokereille Mestis-sarjapaikan. Jokereiden kotihalli Mestis-kaudella 2023–24 on Keravan jäähalli. Lisäksi joukkue pelaa osan otteluistaan Helsingin jäähallissa ja harjoittelevat muualla. 

Keravan kaupunki on käynyt neuvotteluja Jokereiden kanssa rakentavassa ja hyvässä hengessä. Kaupungin lähtökohtana keskusteluissa on alusta asti ollut, että jäähallia käyttäville muille seuroille ja tahoille voidaan varmistaa hyvät toimintaedellytykset myös ensi kaudella. Keravan jäähallia käyttävien yhdistysten kanssa käytiinkin jo ennen varsinaisten neuvottelujen alkamista avoimesti keskustelut asiasta. 

”Kartoitimme ennen päätöksen tekemistä muiden jäähallia käyttävien seurojen näkemyksiä ja saamamme palaute oli myönteistä. Tällä oli keskeinen merkitys asian etenemisen kannalta. Oli hienoa huomata, kuinka jäähallia käyttävät pääseurat näkivät asian positiivisesti ja lähtivät yhdessä pohtimaan, kuinka voisimme tapahtumaa heidän omassaan ja Keravan kaupungin toiminnassa hyödyntää. Olen erittäin ylpeä jo tässä kohtaa paikallisten yhdistystemme yhteistyö- ja kehittämistoimista”, kertoo Keravan kaupungin liikuntapalvelujohtaja Eeva Saarinen

KJT Ice Sports Arena Oy:n kanssa on saatu hyvässä yhteistyössä sovittua harjoitushallin käytöstä pelipäivien aikana jääaikojen riittävyyden varmistamiseksi. Jokerit eivät tule harjoittelemaan Keravalla ja pelejä on kauden aikana (15.92023 – 31.3.2024) noin 15–22. 

”On hienoa, että Keravalla nähdään ensi kaudella kovatasoista jääkiekkoa. Jokereiden Mestis-taipaleen alkaminen juuri täällä lisää varmasti alueen asukkaiden kiinnostusta lajia kohtaan”, iloitsee KJT Hockeyn toiminnanjohtaja Jussi Särkkä

Alueella toimivat muodostelmaluistelijat ja taitoluistelijat näkevät myös, että perinteisen jääkiekkoseuran peleillä Keravalla on myönteisiä vaikutuksia kaupungin jääurheiluun kokonaisuudessaan. 

Yhteistyö tuo kaupungille merkittävää medianäkyvyyttä 

Kaupungin viestintä seuraa säännöllisesti kaupungin medianäkyvyyttä. Jokerien kanssa tehty sopimus on herättänyt runsaasti huomiota. Kerava on ollut esillä kansallisessa ja kansainvälisessä mediassa viime viikkojen aikana enemmän kuin koskaan aiemmin.  

“Ison, tunnistettavan brändin saapuminen kaupunkiin on pantu merkille. Tästä on varmasti hyötyä yrittäjille eri aloilta. Ryhdymme myös suunnittelemaan kaupunkia hyödyttäviä markkinointiviestinnällisiä toimia asiaan liittyen”, kertoo viestintäjohtaja Thomas Sund.

Eeva Saarinen, liikuntapalvelujohtaja 
Thomas Sund, viestintäjohtaja

Keravan kaavoituskatsaus on tiivis tietopaketti vuoden 2023 ajankohtaisista kaupunkikehityshankkeista 

Keravan kaupungin kaavoituskatsaus 2023 on julkaistu. Kaupunki tiedottaa kaavoituskatsauksella kuntalaisia vireillä olevista ja lähiaikoina käynnistyvistä maankäytön suunnitelmista. Katsauksessa selostetaan lyhyesti valmisteilla ja tiedossa olevat lähiaikoina aloitettavat kaavahankkeet. Katsauksessa on myös tietoa kaupungin päätöksistä ja toimista, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

Kaavoituskatsauksen julkaisu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 

Keskiössä kaupungin elinvoiman vahvistaminen 

Keravan merkittävimpiä käynnissä olevia kaavahankkeita ovat kaikki kaupungin ja keskustan elinvoimaa vahvistavat hankkeet, joista keskeisin on asemanseudun asemakaavamuutos. Liiketila- ja asuntorakentamiseen tähtääviä hankkeita on vireillä keskustassa erityisesti kävelykadun ympäristössä.  

Kaupungin tuleva pientalotonttivaranto sijoittuu pääasiassa Skogsterin ja Marjomäen alueille, joissa on mittavasti virkistysalueita uuden asumisen rinnalla. Yritystonttivarantoa kaavoitetaan Alikeravalle sekä Keravan keskustan lähellä sijaitsevalle Postlarsin alueelle. 

Monipuolista tietoa kaupungin kehittämisestä 

Keravan kaavoituskatsaus sisältää kaavahankkeiden lisäksi tietoa muun muassa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksesta (MAL), maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta, maakuntakaavasta, yleiskaavasta, viherkaavasta, asumisesta Keravalla, opasteprojektista ja keskustan aluekehityskuvasta. 

Löydät kaavoituskatsauksen kaupungin verkkosivuilla. Voit myös tutustua katsauksen paperiversioon Keravan kaupunginkirjastossa tai Sampolan palvelutalon asiointipisteellä. 
 

Pia Sjöroos, kaupunkisuunnittelujohtaja

Eduskuntavaalit lähestyvät – muista äänestää! 

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.  

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, joka käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää valtiontaloudesta. Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen.  

Äänestäminen eduskuntavaaleissa 2023 

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.-28.3.2023. Vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyspaikkoina Keravalla toimivat: 

  • Kaupunginkirjasto 22.–28.3. 
  • K-Citymarket 22.–28.3. 
  • Ahjon kylätalo 22.–24.3. 
  • Savion koulu 25.3. ja 27.–28.3. 

Ennakkoäänestyksen aikana voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä. Ennakkoäänestyksen suurimmat ruuhkat äänestyspisteillä ajoittuvat ennakkoäänestyksen ensimmäiselle sekä viimeiselle päivälle kirjaston ja K-Citymarketin pisteillä.  

Kolmatta kertaa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Ahjo ja Savio ovat puolestaan hyvin rauhallisia päivästä riippumatta. Jos etsit rauhallista äänestyspaikkaa ennakkoäänestyksen aikana, suosittelemme ottamaan suunnaksi joko Ahjon kylätalon tai Savion koulun. Myös kirjastolla ja K-Citymarketilla äänestäminen kannattaa ajoittaa muihin ajankohtiin kuin äänestyksen alkuun tai loppuun, jos suinkin mahdollista. 

Koronapandemian vuoksi kaksissa edellisissä vaaleissa kirjastolla on ollut drive in -äänestyspiste. Eduskuntavaaleissa drive in -pistettä ei enää ole. Äänestäminen tapahtuu sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänestyksen osalta sisällä vaalihuoneistossa. 

Ennakkoäänestyksen aikana on mahdollisuus kotiäänestykseen henkilöillä, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei henkilö pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen suorittavat kaupungin keskusvaalilautakunnan nimeämät vaalitoimitsijat. Suosittelemme lämpimästi kotiäänestystä, jos kulkeminen äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan on terveydellisistä syistä haasteellista. Kotiäänestykseen pitää ilmoittautua. Ohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta

Ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa järjestetään ennakkoäänestys. Äänestyksen tarkemmasta ajankohdasta tullaan tiedottamaan laitoksessa lähempänä vaaleja. Laitosäänestykseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lista laitoksista, joissa ennakkoäänestys järjestetään, löytyy kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta

Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00–20.00.  

Äänestäminen on helppoa, riittää kun otat äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistuksen. Vaalivirkailijamme opastavat mielellään äänestyspisteillä äänestystapahtumaan liittyvissä asioissa.  

Tervetuloa äänestämään! 

Riikka Kortelainen, kaupunginsihteeri 
Charles Pudas, hallinnon erityisasiantuntija

Lukuviikolla julkaistaan Keravan lukukonsepti  

Kansallista Lukuviikkoa vietetään huhtikuussa 17.4.–22.4.2023. Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittain järjestämä kansallinen teemaviikko, jonka teemana on tänä vuonna lukemisen monet muodot. 
 
Samalla viikolla julkaistaan Keravan lukukonsepti, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja lisätä lukutaitotyötä Keravalla, välittää lapsille ja perheille lukemisen iloa sekä edistää kirjallisuuden lukemista perheissä. Konsepti myös tukee päiväkotien ja koulujen henkilöstöä lukutaitoon ja kirjallisuuskasvatukseen liittyvissä asioissa. 
 
Lukuviikon ympärille on kerätty lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyvää toimintaa. Päiväkoteja, kouluja ja kaupungin asukkaita on osallistettu Lukuviikon suunnitteluun sekä ilmiantamaan lukutaitotyön parissa ansioituneita henkilöitä. Lukuviikon päättää Lukufestarit Keravan kirjastossa lauantaina 22.4., jossa julkistetaan lukukonsepti, jaetaan kunniamaininnat ja kuullaan MLL:n järjestämästä Lukumummi- ja vaari-vapaaehtoistoiminnasta.  
 
Lukukonseptin kehittäminen käynnistyi alun alkaen osana Lukuliekki-lukutaitohanketta vuosina 2021–2022. Lukukonseptissa on kolme osa-aluetta: kirjaston lukutaitotyö lapsille, nuorille ja lapsiperheille, neuvola- ja perhepalveluiden lukutaitotyö sekä kasvatuksen ja opetuksen lukutaitotyö. Lukukonseptin taustalla vaikuttavat muun muassa Opetushallituksen Kansallinen lukutaitostrategia 2023, kirjastolaki ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Hanketta vetää lukukoordinaattori Demi Aulos.   
 
Sosiaalisessa mediassa Lukuviikkoon osallistutaan aihetunnisteilla #KeravaLukee #KeravanLukuviikko #KeravanKirjasto #Lukuviikko23 

Lukuviikon ohjelma päivittyy kokonaisuudessaan Keravan sivuille: kerava.fi/lukuviikko 

Aino Koivula, kirjastopedagogi 
Demi Aulos, lukukoordinaattori

Sherwoodin Appro järjestetään ensi viikolla 

Sherwoodin Appro järjestetään Keravalla 16.3.2023. Tapahtuman järjestää SAD ry, joka koostuu keravalaislähtöisistä yliopisto-opiskelijoista.  

Kaupunki toimii tapahtuman osalta yhtenä yhteistyökumppanina, tavoitteena edistää keravalaista opiskelijakulttuuria. Tapahtuma sopii myös hyvin kaupungin brändiin, jossa korostetaan osallisuutta, kulttuuria ja tapahtumien merkitystä. 

Tapahtuman järjestäjä SAD ry arvioi, että opiskelijoita on Keravalla tapahtumapäivänä noin 950.  Opiskelijat itse tiedottavat omissa kanavissaan tapahtumasta seuraavanlaisesti: 

“Sherwoodin Appro on suunnistustapahtuma, jossa kierretään paikallisia baareja ja ravintoloita keräten merkintöjä approkarttaan. Merkinnän saa nautittuaan virvokkeita tai murkinaa. Approt on mahdollista suorittaa täysin alkoholittomana.  

Ennen jatkoja approkartan saa vaihdettua huisin hienoon haalarimerkkiin ilman erillistä maksua, jos suoritusmerkintöjä on vaadittu määrä. 

Vedä haalarit päälle ja tule kokemaan Suomen kolmanneksi tiheimmin asutettu kaupunki, K-junan päätepysäkki, Keski-Uudenmaan Ateena!” 

Lisätietoja tapahtumasta päivitetään SAD ry:n somekanaviin ja verkkosivuille: 
 
www.sadry.fi/appro 
Facebook Sherwoodin appro 
Instagram Sherwoodin appro 

Turvallisuuspäällikön katsaus 

Yleinen turvallisuus ja viihtyisyys on Keravan yleisillä alueilla ollut hyvä. Yksittäisiä häiriöitä on ollut, mutta yleisesti ottaen tilanne on ollut rauhallinen. 

Yhteiskunnan ja kaupungin varautumisessa ei meihin eikä Suomeen kohdistu erityistä uhkaa. Elämme normaalisti perusvalmiudessa. Kaupungin ja moniviranomaisyhteistyön varautumisessa ja valmiustoiminnassa päivitetään tällä hetkellä muun muassa laajempia väestön suojaamiseen liittyviä suunnitelmia.  

Kaupungilla on tiedotussuunnitelma kuntalaisille valmiina, mikäli yhteiskunnan varautumistasoa nostettaisiin tai Keravalla tulisi jonkinasteinen asukkaita koskeva häiriötilanne. Tällaista ei ole näköpiirissä, mutta valmius toimintaan on olemassa.  

On tavanomaista, että joitain yleisten alueiden häiriötä voi esiintyä, kun säät lämpenevät ja ihmiset liikkuvat talveen verrattuna enemmän ulkona. Mikäli tietyllä yleisellä paikalla esiintyy toistuvia häiriöitä, voi asiasta laittaa tietoa kerava@kerava.fi- palautepostiin. Tiedot ohjautuvat myös kaupungin turvallisuuspäällikölle. Tilannekuvan avulla tehdään yhteistyötä toimialojen, hyvinvointialueen ja poliisin kanssa. 

Kaupunkiturvallisuusohjelmaa on edistetty laaja-alaisessa ryhmässä tieto- ja dataperusteisesti. Ohjelmaa etenee seuraavaksi poliittiseen käsittelyyn ja asiasta viestitään kattavasti tämän jälkeen. 

Kaupungin omassa organisaatiossa ovat turvallisuusinfot ja -toimintamallikoulutukset menossa. Moni turvallisuuteen liittyvä asia muun muassa turvateknisten järjestelmien ja kulunvalvonnan osalta vaatii yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. 

Jussi Komokallio, turvallisuuspäällikkö