Vanhoissa kiinteistöissä voi piillä riski, joka mahdollistaa viemäritulvan – näin vältät vesivahingon

Keravan kaupungin vesihuoltolaitos kehottaa vanhojen kiinteistöjen omistajia kiinnittämään huomiota jätevesiviemärin padotuskorkeuteen ja siihen, että mahdolliset viemäriin kytketyt padotusventtiilit ovat toimintakunnossa.

Vesihuoltolaitos määrittelee vesisopimuksessa kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle jätevesi voi verkostossa nousta. Jos kiinteistön viemäröintipisteet ovat alempana kuin vesihuoltolaitoksen määrittelemä padotuskorkeus, on olemassa riski, että viemärin tulviessa jätevettä nousee viemärin kautta kellarin lattialle.

Mikäli kiinteistöstä löytyy viemäri, joka sijaitsee padotuskorkeuden alapuolella, Keravan vesihuoltolaitos ei vastaa mahdollisesta viemäritulvan aiheuttamasta haitasta tai vahingosta.

Ennen vuotta 2007 viemäreihin on ollut mahdollista asentaa itsestään toimivia ja käsin suljettavia padotusventtiilejä. Mikäli kiinteistöön on asennettu tällainen padotusventtiili, kiinteistön omistajan velvollisuus on pitää se toimintakunnossa.

Padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevat viemäripisteet viemäröidään kiinteistökohtaiseen jätevedenpumppaamoon.

Millaisia kiinteistöjä asia koskee?

Viemäritulviin liittyvä riski ei suinkaan koske kaikkia kiinteistöjä Keravalla, vaan kyse on vanhemmista rakennuksista – kuten esimerkiksi rintamamiestaloista – joista löytyy kellari. Kellareita on myöhemmin remontoitu asuinkäyttöön ja niihin on voitu siinä yhteydessä rakentaa pesu- ja saunatiloja. Remontoinnin yhteydessä on siis syntynyt rakennusmääräysten vastainen rakenne.

Mikäli tällainen rakenteellinen ratkaisu aiheuttaa sen, että kiinteistön viemäri alkaa tulvia, vastuu on kiinteistön omistajalla. Keravan kaupungin rakennusvalvonta on tarkistanut vuoden 2004 jälkeen jokaisen kiinteistön kohdalla erikseen, että rakennusmääräysten vastaisia rakenteita ei rakenneta.

Lisätietoa asiasta löydät Keravan vesihuollon yleisistä toimitusehdoista.

Miten voit tarkistaa kiinteistösi padotuskorkeuden?

Mikäli haluat tarkistaa kiinteistösi padotuskorkeuden, tilaa vesihuoltolaitokselta liitoskohtalausunto. Liitoskohtalausunto tilataan sähköisellä lomakkeella.

Jos asiasta heräsi kysyttävää, lähetä sähköpostiviestiä osoitteeseen: vesihuolto@kerava.fi.

Kuvaan on merkitty jätevesiviemärin padotuskorkeus ja vastuunjako kiinteistön omistajan ja kaupungin välillä.