Keravan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on päivitetty

Kadut ja vesihuolto

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.11.2023 vesihuollon päivitetyn toiminta-alueen. Toiminta-alueet on hyväksytty edellisen kerran vuonna 2003. Toiminta-alue on nyt päivitetty vastaamaan vuoden 2003 jälkeen toteutunutta maankäyttöä ja yhdyskuntakehitystä.

Mitä toiminta-alue käytännössä tarkoittaa?

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on kunnan hyväksymä alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. Lain mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Toiminta-alueiden kiinteistöt ovat velvollisia liittymään kaupungin vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesihuoltolaitos osoittaa toiminta-alueellaan kiinteistön liittymiskohdan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksen perusteella kiinteistölle vapautuksen liittymisestä, mikäli laissa määritellyt perusteet täyttyvät

Katso toiminta-alue kartalla: Keravan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 2023 (pdf)

Aineisto on katsottavissa myös Keravan karttapalvelusta: kartta.kerava.fi

Aluekartat löytyvät oikealla olevasta valikosta kohdasta Rakentaminen ja tontit, Vesihuollon toiminta-alueet