Nikonkatu

Kadut ja vesihuolto; Hyväksyminen

Nikonkadun katusuunnitelma on päivitetty osana Sarviniitynkatu 4-6 kaavahanketta.

Nikonkadulla muutokset koskevat Saviontien päädyn kaistajärjestelyitä, kääntöpaikkaa sekä Nikonkadun ja Sarviniitynkadun välistä aukioimaista osuutta. Katua levennetään osittain kaistajärjestelyjen takia. Nikonkadun kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta ja kääntöpaikasta reunakivellä. Väylä säilyy nykyisellä sijainnillaan ja se yhdistetään Sarviniitynkadun ja Nikonkadun risteyksen aukiomaiseen osuuteen. Sarviniitynkadun kääntöpaikka ja Nikonkadun kevytväylä erotetaan toisistaan katupuin.

Nikonkatu kuivatetaan hulevesikaivoin ja painantein. Kadun tasaukset noudattavat pääosin nykyisiä tasauksia ja katu on pääosin asfalttipäällysteinen. Sarviniitynkadun ja Nikonkadun välinen aukiomainen osuus kivetään. Lisäksi katu valaistaan.

  1. Katusuunnitelman ehdotus nähtävillä xx.xx.202x yhdessä Sarvinitynkatu 4-6 kaavahankkeen kanssa.

  2. Katusuunnitelman ehdotus nähtävillä 5.-19.5.2022.

    Tutustu Nikonkadun katusuunnitelmaehdotukseen (pdf)
  3. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelman xx.xx.2022