Sarviniitynkatu välillä Taulamatintie-Nikonkatu

Kadut ja vesihuolto; Hyväksyminen

Sarviniitynkadun katusuunnitelma on päivitetty osana Sarviniitynkatu 4-6 kaavahanketta.

Välillä Taulamatintie-Nikonkatu Sarviniitynkatu on suunniteltu hidaskaduksi. Muutokset koskevat lähinnä reunakivimuutoksilla tehtäviä hidasteita, pysäköintipaikkoja sekä Nikonkadun ja Sarviniitynkadun välistä aukiomaista kivettyä osuutta. Aukiomainen osuus toimii myös kääntöpaikkana Sarviniitynkadun ajoliikenteelle. Nykyisiä katupuita pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon ja katupuita lisätään aukiomaiselle osuudelle sekä hidastekavennuksiin.

Sarviniitynkadun kevyen liikenteen väylä kavennetaan 3 metrin leveyteen, jotta keskelle jäävälle viherkaistalle saadaan enemmän tilaa. Kavennus toteutetaan myöhemmin kevytväylän alla kulkevien vesihuollon linjojen saneerauksen yhteydessä.

Sarviniitynkatu kuivatetaan hulevesikaivoin ja painantein. Kadun tasaukset noudattavat pääosin nykyisiä tasauksia ja katu on pääosin asfalttipäällysteinen. Sarviniitynkadun ja Nikonkadun välinen aukiomainen osuus kivetään. Lisäksi katu valaistaan.

  1. Katusuunnitelman luonnos nähtävillä xx.xx.202x yhdessä Sarvinitynkatu 4-6 kaavahankkeen kanssa.

  2. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelman xx.xx.2022.

  3. 4. Rakentaminen