Jussilanpiha

Kadut ja vesihuolto, Puistot; Hyväksyminen

Jaakkolan messualueen puistoalueet sisältävät neljä pihaa. Jussilan- ja Jäspilänpihat on suunniteltu varttuneempien ihmisten käyttöön soveltuviksi, ja Jaakkolan- ja Nissilänpihat suunnitellaan myöhemmin nuorison ja lasten käyttöön soveltuviksi.

Helmikuussa 2022 nähtävillä olleessa puisto- ja pysäköintisuunnitelman ehdotuksessa ehdotettiin, että Jussilanpihan puistoalueelta poistetaan vanhat ja huonokuntoiset leikkivälineet viherkaavaa noudattaen ja kalustusta lisätään pihan luonteen mukaisilla kalusteilla. Nykyiset korkeat, näkemien suhteen vaaralliset ja huonokuntoiset pensaat ehdotettiin poistettaviksi, ja alueen muihin osiin ehdotettiin istutettavaksi lisää puita ja pensaita. Kuivatus puistossa ehdotettiin hoidettavaksi painanteita pitkin hulevesiviemäriin. Puiston valaistusta ehdotettiin lisättäväksi pylväs- ja pollarivalaisimilla. Pysäköintipaikkoja suunniteltiin kahdeksan kappaletta.

Nähtävilläolon aikana tulleissa muistutuksissa kannettiin huolta leikkivälineiden poistumisesta Jussilanpihalta. Muistutuksia jättäneet toivoivat, että puistossa olisi tarjolla toimintoja sekä lapsille että aikuisille. Muistutuksissa myös epäiltiin yhteisöllisyyden häviämistä puistoalueelta sekä arveltiin suunnitelmassa olleen puistogrillin aiheuttavan ongelmia. Lisäksi oltiin huolissaan riittävästä tilasta aurauslumille ja puistoalueen hoidosta.

Jussilanpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmaa on nähtävilläolon jälkeen tarkistettu siten, että siinä on huomioitu sekä muistutusten sisältöjä että kunnossapidon lähtökohtia. Vanhat leikkivälineet poistetaan ja niiden tilalle tuodaan leikinomaisia välineitä pienten lasten leikkeihin. Lisäksi mahdollistetaan luonnonmukainen leikkimisympäristö. Suunnitelmissa aikaisemmin ollut grilli on poistettu. Aurauslumille on saatu lisätilaa sijoittamalla pensaat kauemmaksi katutilasta.

  1. Puisto- ja pysäköintisuunnitelman ehdotus nähtävillä xx.-xx.2.2022.

    Puisto- ja pysäköintisuunnitelman ehdotus nähtävillä 5.-19.5.2022.

    Tutustu Jussilanpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelman ehdotukseen (pdf)
  2. Tekninen lautakunta hyväksyi puisto- ja pysäköintisuunnitelman xx.xx.2022.

  3. 3. Rakentaminen