Kaupungin kunnossapitotyöntekijät huolehtivat ahkerasti katujen aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta

Kunnossapitosuunnitelmalla huolehditaan siitä, että Keravan kaduilla on vaivatonta ja turvallista liikkua keleistä riippumatta.

Talven tullen Kerava on muuttunut valkoiseksi, ja lumentulo ja liukkaudentorjunta työllistävät nyt kaupungin kunnossapitotyöntekijöitä. Kunnossapidon tavoitteena on se, että niin autoilijat, jalankulkijat kuin pyöräilijätkin voivat liikkua kaduilla vaivattomasti ja turvallisesti.

Talviaikana katuja aurataan, hiekoitetaan ja suolataan tarpeen mukaan ja katujen kunnossapidosta huolehditaan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. On hyvä muistaa, että kunnossapidon taso ei ole samanlainen koko kaupungin alueella, vaan lumenaurausta tehdään kunnossapitoluokituksen mukaisessa aurausjärjestyksessä.

Korkeampaa kunnossapidon laatua ja kiireellisimpiä toimia vaaditaan sellaisissa paikoissa, jotka ovat liikenteen kannalta tärkeimpiä. Kevyenliikenteen väylät ovat pääkatujen lisäksi ensisijaisia paikkoja liukkaudentorjunnassa.

Kunnossapidon tasoon vaikuttavat sääolosuhteet ja -muutokset sekä vuorokaudenaika. Esimerkiksi sankka lumipyry saattaa viivästyttää katujen kunnossapitoa.

Joskus myös yllättävät konerikot tai muut normaalia työntekoa haittaavat odottamattomat tilanteet saattavat aiheuttaa viivästyksiä tai muutoksia kunnossapitoaikatauluun.

Voit tarkistaa katujen kunnossapitoluokituksen ja aurausjärjestyksen täältä: kerava.fi.