Suomirata logo kuva. Junarata muuttuu lentokoneeksi

Lentoradan alustava linjaus siirrettiin Keravan aseman tuntumaan

Lentorata on uusi, 30 kilometrin pituinen ratayhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Sen tavoitteena on lisätä raideliikenteen kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila–Kerava-osuudella, lyhentää matka-aikoja lentoasemalle sekä parantaa junaliikenteen häiriönsietokykyä.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja linjaussuunnittelu on käynnissä. Lentoradan alustavaa linjausta on esitelty maaliskuussa Keravalla kahdessa eri yleisötilaisuudessa ja erikseen kaupunginhallitukselle.

Tilaisuuksissa esitettiin, että Lentorata linjattaisiin Keravan aseman tuntumaan, jotta tulevaisuudessa olisi maankäytöllisesti mahdollista toteuttaa Keravalle maanalainen asema. Kevään aikana hankkeesta vastaava Suomi-rata Oy on tutkinut esitettyä linjausta ja todennut, että alkuperäiseen linjaukseen verrattuna sille ei ole geoteknisiä tai ratageometriaan liittyviä esteitä. Näin ollen meneillään olevan suunnitteluvaiheen mukainen alustava linjaus kulkee nyt Keravan aseman tuntumassa.

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tullaan tekemään kallio- ja maaperätutkimuksia, jolloin suunnitelma edelleen tarkentuu.

”Vuorovaikutus on olennainen osa mittavan ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan ratahankkeen suunnittelua. Pyrimme hakemaan parhaat ratkaisut yhdessä vaikutusalueen kuntien ja kuntalaisten kanssa, ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyö parhaimmillaan toimii”, toteaa Suomi-rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

”Osallistamalla keravalaiset suunnittelutyöhön voimme varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Olen iloinen monipuolisesta palautteesta, jota meille on hankkeen osalta annettu. Tämä palaute on huomioitu jatkosuunnittelussa”, sanoo Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.

Kuten Keravalla maaliskuussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa kerrottiin, Keravan kaupunki järjestää viimeistään kesän jälkeen uuden yleisötilaisuuden Lentorataan liittyen. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

YVA-selostus laitetaan nähtäville syksyllä 2023 ja siihen liittyen järjestetään yleisötilaisuus erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Lentorata on osa Suomi-rata Oy:n hankekokonaisuutta. Lentorata erkanee Pasilan pohjoispuolella pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan kautta ja liittyy päärataan Keravan pohjoispuolella Kytömaalla. Lentoradalta on yhteyden pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle. Kaikkiaan ratayhteyden pituus on 30 kilometriä, josta tunnelin osuus on 28 kilometriä. Lisätietoa Lentoradasta osoitteessa www.suomirata.fi/lentorata/.

Lisätiedot:

  • Erkki Vähätörmä, kaupunkitekniikan toimialajohtaja, erkki.vahatorma@kerava.fi
  • Siru Koski, suunnittelujohtaja, siru.koski@suomirata.fi