Kielten opiskelu

Kielten opiskelu ja kielitaito ovat keskeinen osa kansainvälisyyttä ja tutustumista kyseisen kielen kulttuuriin. Monipuolinen kielitaito on arvokasta pääomaa työmarkkinoilla ja kielitaidon avulla voi luoda itselleen mahdollisuuksia kotimaan ulkopuolellakin. Lukiossa kannustetaan monipuolisen kielitaidon hankintaan.

Syksyllä 2021 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan opiskelijat laativat itselleen kieliprofiilin lukio-opintojen aikana. Opiskelija voi hyödyntää kieliprofiiliaan hakiessaan töihin tai opiskelemaan ulkomaille.

Antiikinrooma lukio Kerava oppilaat luokkaretki kansainvalisyys