Erasmus+ ohjelma

Keravan lukio on akkreditoitu Erasmus+ oppilaitos. Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma, jonka ohjelmakausi on alkanut vuonna 2021 ja se kestää vuoteen 2027. Lue Erasmus+ -ohjelmasta Opetushallituksen sivuilta.

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Ohjelma edistää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja kouluttajien oppimiseen liittyvää liikkuvuutta sekä koulutusalan organisaatioiden yhteistyötä, osallisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovaatioita.  

Vuosien 2021-2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti inkluusiota, digitaalisuutta, vihreyttä sekä yhteiskunnallista osallistumista.  

Suomessa Erasmus+ ohjelmasta vastaa Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona. 

Yhteistyötahot

Lukiolla on käynnissä viisi kansainvälistä yhteistyöhanketta. Kumppanuusmaina ovat Italia, Ranska ja Espanja.

  • Projekti keskittyy opettaja- ja opiskelijavaihtoon. Projektin suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2022 opettajavierailulla Italiassa. Vuoroviikkoperiaatteella tapahtuva opettaja- ja opiskelijaliikkuvuus toteutetaan lukuvuoden 2022–2023 aikana. Samalla suunnitellaan tulevia yhteistyömuotoja, mikä mahdollistaisi opiskelijoiden pitkäaikaisemman opiskelun kumppanuusmaassa.

    Projektin tarkoituksena on opiskelijoiden luonnontieteellinen oppiminen, tietotekniset taidot sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi opiskeluiden aikana. Tavoitteena on kehittää opiskelijavaihtotoimintaa ystävyyskaupungin kanssa. Tämä ei välttämättä liittyisi ainoastaan luonnontieteellis-matemaattiseen linjaan, vaan kaikilla opiskelijoilla olisi samat mahdollisuudet osallistua hankkeen mukaiseen toimintaan.

  • Yhteistyöoppilaitos sijaitsee Palmin kaupungissa Calabriassa Etelä-Italiassa. Hankkeen teemana on virtuaalisena matkaoppaana toimiminen. Tarkoituksena on esitellä puolin ja toisin kotipaikkakuntiemme ja maidemme tärkeitä kohteita.  

  • Hanke sijoittuu Pohjois-Italiassa sijaitsevaan Bergamoon. Projekti suunnitellaan muotiteeman ympärille. Tarkoituksena on, että sekä Keravan lukion että italialaisen lukion opiskelijat suunnittelevat vaatteen tai vaatekokonaisuuden.

  • Keravan lukio aloitti huhtikuussa 2022 yhteistyön ranskalaisen Mont-de-Marsanissa sijaitsevan Lycée Victor Duruyn kanssa. Tässä hankkeessa on tavoitteena löytää uusia ja innovatiivisia pedagogisia lähestymistapoja ja keinoja englannin opetukseen sellaisissa tilanteissa, joissa opiskelijalla on eri syistä johtuvia oppimisvaikeuksia.

  • Keravan lukio tekee yhteistyötä saksalaisen Ascherslebenissa sijaitsevan Stephaneum-lukion kanssa. Yhteistyön aihe vaihtelee vuosittain. Projektiin osallistuvia opiskelijoita matkustaa lukuvuoden aikana vierailulle saksalaisten opiskelijoiden luokse ja saksalaisia opiskelijoita vierailee vuorostaan Keravalla.