Poissaolot ja muut muutokset

Poissaolojen ja muiden muutoksien vaikutukset maksuihin

Asiakasmaksu maksetaan lähtökohtaisesti myös poissaolopäiviltä. Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheuttaa koko kuukauden maksun.

Maksu voidaan kuitenkin jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa seuraavissa tilanteissa:

Sairaspoissaolot

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna.

Etukäteen ilmoitettu loma

Jos lapsi on poissa kaikki kalenterikuukauden päivät, ja asiasta on ilmoitettu etukäteen päiväkotiin, peritään puolet kuukausimaksusta.

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa kuluvan toimintavuodenelokuussa tai aikaisemmin, ja lapsella on koko toimintavuoden aikana etukäteen ilmoitettua lomaa yhteensä 3/4 yhden kuukauden toimintapäivistä. Toimintavuodella tarkoitetaan aikaa 1.8.–31.7.

Kesäkauden lomat ja varhaiskasvatuksen tarve tulee ilmoittaa etukäteen keväällä. Lomien ilmoittamisesta tiedotetaan tarkemmin vuosittain.

Perhevapaat

Perhevapaat uudistuivat elokuussa 2022. Uudistus vaikuttaa Kelan etuuksiin. Uudistuksessa on pyritty ottamaan tasa-arvoisesti huomioon kaikki tilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Kelan sivuilta saa kattavasti tietoa perhevapaista.

Määräaikainen keskeytys

Jos lapsen varhaiskasvatus on keskeytetty määräajaksi vähintään neljän kuukauden ajaksi, maksua ei peritä keskeytyksen ajalta.

Keskeytyksestä sovitaan päiväkodinjohtajan kanssa ja siitä ilmoitetaan lomakkeella, joka löytyy kasvatuksen ja opetuksen lomakkeista. Siirry lomakkeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuista, ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun soittoaika on ma–to klo 10–12. Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 0929 492 119 varhaiskasvatus@kerava.fI

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut postiosoite

Postiosoite: Keravan kaupunki, varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, PL 123, 04201 Kerava