Poissaolot ja muut muutokset

Poissaolojen ja muiden muutoksien vaikutukset maksuihin

Asiakasmaksu maksetaan lähtökohtaisesti myös poissaolopäiviltä. Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheuttaa koko kuukauden maksun.

Maksu voidaan kuitenkin jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa seuraavissa tilanteissa:

Sairaspoissaolot

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna.

Etukäteen ilmoitettu loma

Jos lapsi on poissa kaikki kalenterikuukauden päivät, ja asiasta on ilmoitettu etukäteen päiväkotiin, peritään puolet kuukausimaksusta.

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa kuluvan toimintavuoden elokuussa tai aikaisemmin, ja lapsella on koko toimintavuoden aikana etukäteen ilmoitettua lomaa yhteensä 3/4 yhden kuukauden toimintapäivistä. Toimintavuodella tarkoitetaan aikaa 1.8.–31.7.

Kesäkauden lomat ja varhaiskasvatuksen tarve tulee ilmoittaa etukäteen keväällä. Lomien ilmoittamisesta tiedotetaan tarkemmin vuosittain.

Perhevapaat

Perhevapaat uudistuivat elokuussa 2022. Uudistus vaikuttaa Kelan etuuksiin. Uudistuksessa on pyritty ottamaan tasa-arvoisesti huomioon kaikki tilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Kelan sivuilta saa kattavasti tietoa perhevapaista.

Varhaiskasvatus isyysvapaan tai vanhempainvapaan aikana

Isyysvapaa

Jos pidät isyysvapaan vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla päiväkodissa, perhepäivähoitajalla tai leikkikoulussa ennen isyysvapaata.

• Ilmoita lapsen poissaolosta mieluiten samaan aikaan työnantajalle ilmoittamisen kanssa varhaiskasvatuspaikkaan, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysvapaajakson alkamista.
• Sama varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan, mutta lapsi ei saa osallistua varhaiskasvatukseen.
• Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa myös isyysvapaan aikana.
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä sen lapsen, josta olet isyyslomalla, poissaoloajalta.

Uudet perhevapaat

Uudet perhevapaat koskevat perheiltä, joissa lapsen laskettu syntymäaika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen. Tällöin perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 lähtien, jolloin uusi laki perhevapaauudistuksesta astui voimaan. Tätä aiempia vanhempainpäivärahoja ei voi muuttaa uuden lain mukaisiksi.
Uuden lain mukaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan.

• Yli 5 päivän poissaolosta on ilmoitettava kuukausi ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
• Toistuvasta 1–5 päivän poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
• Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Ajalta peritään asiakasmaksu.

Miten ilmoitan poissaolosta?

• Lähetä viesti ja toimita Kelan päätös päiväkodinjohtajalle poissaolosta ajoissa, edellä mainittujen ilmoittamisaikojen mukaisesti.
• Laita Edlevon hoitoaikojen varauskalenteriin Ennalta ilmoitettu poissaolo-merkintä kyseisille päiville ajoissa, edellä mainittujen ilmoittamisaikojen mukaisesti.

Määräaikainen keskeytys

Jos lapsen varhaiskasvatus on keskeytetty määräajaksi vähintään neljän kuukauden ajaksi, maksua ei peritä keskeytyksen ajalta.

Keskeytyksestä sovitaan päiväkodinjohtajan kanssa ja siitä ilmoitetaan lomakkeella, joka löytyy kasvatuksen ja opetuksen lomakkeista. Siirry lomakkeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuista, ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun soittoaika on ma–to klo 10–12. Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 0929 492 119 varhaiskasvatus@kerava.fI

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut postiosoite

Postiosoite: Keravan kaupunki, varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, PL 123, 04201 Kerava