Mitä varhaiskasvatus maksaa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua maksetaan varhaiskasvatuksen aloituspäivästä alkaen kalenterikuukausittain. Lapsen varhaiskasvatuksen aloituspäivämäärä vahvistetaan varhaiskasvatuksen alkaessa, jolloin tehdään sopimus päiväkodinjohtajan kanssa varatusta varhaiskasvatusajasta.

Jokaisen lapsen maksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle valitun palvelun laajuuden perusteella. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä on:

  • perheen nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta 295 euroa kuukaudessa
  • ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta
  • jokaisesta seuraavasta lapsesta enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta

Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 28 euroa. Varhaiskasvatus on kokoaikaista, jos varhaiskasvatuksen varattu tuntimäärä on lapsella 147 tuntia tai enemmän kuukaudessa.

Asiakas voi tehdä sopimuksen pienemmästä varhaiskasvatusajasta

Palvelun tarveMaksuprosentti kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
Osa-aikainen yli 25 ja enintään 35 tuntia viikossa tai yli 105 ja enintään 147 tuntia kuukaudessa.80 %
Osa-aikainen 5 tuntia 5 päivää viikossa, enintään 25 tuntia viikossa tai enintään 105 tuntia kuukaudessa.60 %
Osa-aikainen 3–4 päivää viikossa, enintään 25 tuntia viikossa tai enintään 105 tuntia kuukaudessa.60 %

Esiopetuksen palvelun tarve

Palvelun tarveMaksuprosentti kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus vähintään 35 tuntia viikossa tai yli 147 tuntia kuukaudessa.90 %
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus yli 25 ja alle 35 tuntia viikossa tai yli 105 ja enintään 147 tuntia kuukaudessa.70 %
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus enintään 25 tuntia viikossa tai enintään 105 tuntia kuukaudessa.50 %

Asiakasmaksun periminen

Asiakasmaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden 1.8.–31.7. väliseltä ajalta. Maksun viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Lasku varhaiskasvatuksesta on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Lapsen varhaiskasvatus laskutetaan perheeltä annetun maksupäätöksen mukaan jälkikäteen ja eräpäivä on kuukauden viimeinen arkipäivä. Esimerkiksi elokuun varhaiskasvatus laskutetaan syyskuun alussa ja laskun eräpäivä on syyskuun viimeinen arkipäivä. Lasku postitetaan perheen kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu toimitustavaksi.

Tulojen vaikutus asiakasmaksuun

Varhaiskasvatusmaksu riippuu perheen tuloista. Hakuhelmestä löytyy varhaiskasvatusmaksulaskuri, jonka avulla saa hyvän arvion maksun määräytymisestä. Siirry maksulaskuriin Hakuhelmeen. Laskuri antaa arvion maksusta kokoaikaiseen 100 % tai osa-aikaiseen 60 % varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatusmaksun laskukaava

(perheen bruttotulot – perhekoon mukainen tuloraja) x 10,7 % = asiakasmaksu euroina kuukaudessa

Esimerkiksi kolmihenkinen perhe, jonka bruttotulot ovat 5 000 euroa kuukaudessa, maksaa varhaiskasvatusmaksua yhdestä lapsesta: (5 000 € – 3758 €) x 10,7 % = 133 euroa.

Perheen koon suhteen huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tulorajat 1.3. alkaen

Perheen kokoTuloraja kuukaudessa
2 henkilöä3874 euroa
3 henkilöä4998 euroa
4 henkilöä5675 euroa
5 henkilöä6353 euroa
6 henkilöä7028 euroa

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuista, ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun soittoaika on ma–to klo 10–12. Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 0929 492 119 varhaiskasvatus@kerava.fI

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut postiosoite

Postiosoite: Keravan kaupunki, varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, PL 123, 04201 Kerava