Vad kostar småbarnspedagogiken?

Klientavgiften för småbarnspedagogik betalas fr.o.m. startdatumet för småbarnspedagogiken per kalendermånad. Startdatumet för barnets småbarnspedagogik fastställs när småbarnspedagogiken börjar, då man ingår ett avtal med daghemsföreståndaren om den reserverade tiden för småbarnspedagogik.

Storleken på avgiften för varje barn bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt omfattningen av den tjänst som valts för barnet. Den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik på heltid är:

  • 295 euro per månad för familjens yngsta barn i vård
  • för nästa barn i åldersordningen högst 40 % av avgiften för det yngsta barnet
  • för följande barn i åldersordningen högst 20 % av avgiften för det yngsta barnet

Den lägsta månadsavgiften som tas ut per barn är 28 euro. Om antalet timmar som reserverats för småbarnspedagogik är 147 timmar eller mer per månad för barnet är småbarnspedagogiken på heltid.

Närmare information om klientavgifter finns på de finskspråkiga sidorna.