Inlämnande av inkomstuppgifter till småbarnspedagogiken

Eftersom avgiften för småbarnspedagogik bestäms efter familjens inkomster, ska familjen lämna in en inkomstutredning senast i slutet av den månad då småbarnspedagogiken börjar.

Inkomstutredningen skickas elektroniskt via e-tjänsten Hakuhelmi. Om inkomstutredningen inte kan skickas elektroniskt, kan den lämnas in till Kervo servicepunkt på Kultasepänkatu 7. Utredningarna adresseras till sektorn för småbarnspedagogik.

Om familjen samtycker till den högsta avgiften för småbarnspedagogik behöver inkomstuppgifter inte lämnas in. Samtycke kan ges via e-tjänsten Hakuhelmi. Samtycket gäller tills vidare.

Det är bra att lägga märke till att inkomstutredningar som lämnas in för sent inte kan användas för att justera betalningsbeslutet retroaktivt. Om familjen inte tillhandahåller en inkomstutredning debiteras den högsta avgiften för småbarnspedagogik.

I situationer där ett nytt förhållande inom småbarnspedagogiken inleds eller barnets småbarnspedagogik slutar i mitten av en kalendermånad, debiteras familjens månadsavgift till ett lägre belopp, beroende på antalet verksamhetsdagar.
Familjens inkomster justeras minst en gång om året. Väsentliga förändringar i inkomsterna (+/- 10 %) eller förändringar i familjestorleken ska anmälas den månad då förändringen inträffar.

Vid fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik beaktas familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster. Om inkomsterna per månad varierar, beaktas den genomsnittliga månadsinkomsten för föregående eller innevarande år som månadsinkomst.

Som inkomst räknas inte bland annat barnbidrag, handikappförmåner, bostadsbidrag, studiepenning eller vuxenutbildningsstöd, utkomststöd, rehabiliteringsförmåner eller stöd för hemvård av barn. Skicka in beslutet om det stöd du fått så att klientavgiften kan förberedas.