Tulotietojen toimittaminen varhaiskasvatukseen

Koska varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan, perheen täytyy toimittaa tulotositteensa varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä.

Tulotositteet toimitetaan sähköisesti asiointipalvelu Hakuhelmen kautta. Mikäli sähköinen toimitus ei ole mahdollinen, tulotositteet voi toimittaa Keravan asiointipisteeseen osoitteeseen Kultasepänkatu 7. Tositteet osoitetaan varhaiskasvatuksen toimialalle.

Mikäli perhe suostuu korkeimpaan varhaiskasvatusmaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa sähköisen asiointipalvelu Hakuhelmen kautta. Suostumus on voimassa toistaiseksi.

On hyvä huomioida, että myöhässä tulleiden tulotositteiden perusteella ei voida oikaista tehtyä maksupäätöstä takautuvasti. Jos perhe ei toimita tulotositteita, peritään korkein varhaiskasvatusmaksu.

Tilanteissa, joissa uusi varhaiskasvatussuhde alkaa tai lapsen varhaiskasvatus päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään perheelle määrätty kuukausimaksu pienempänä toimintapäivien mukaan.

Perheen tulot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tulojen olennaisista muutoksista (+/-10 %) tai perhekoon muutoksista tulee ilmoittaa muutoskuukauden aikana.

Varhaiskasvatusmaksun määräämisessä otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon edellisen tai kuluvan vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tulona ei oteta huomioon muun muassa lapsilisää, vammaisetuuksia, asumistukea, opintorahaa tai aikuiskoulutustukea, toimeentulotukea, kuntoutusetuuksia tai lasten kotihoidon tukea. Toimita päätös saamastasi tuesta asiakasmaksun valmistelua varten.

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuista, ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun soittoaika on ma–to klo 10–12. Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 0929 492 119 varhaiskasvatus@kerava.fI

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut postiosoite

Postiosoite: Keravan kaupunki, varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, PL 123, 04201 Kerava