Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen tai irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Varhaiskasvatuspaikan vaihtoa haetaan täyttämällä sähköinen varhaiskasvatushakemus Hakuhelmessä. Vaihtotoiveisiin sovelletaan samoja perusteita kuin uusiin hakijoihin. Lapsi siirretään mahdollisten paikkojen vapautuessa toivottuun varhaiskasvatuspaikkaan mahdollisuuksien mukaan toimintakauden vaihtuessa elokuussa.

Jos perhe muuttaa toiseen kuntaan, varhaiskasvatusoikeus edellisessä kunnassa katkeaa muuttokuukauden loppuun mennessä. Mikäli perhe haluaa jatkaa muutosta huolimatta entisessä varhaiskasvatuspaikassa, tulee heidän olla yhteydessä varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään Edlevossa. Varhaiskasvatuspaikka on hyvä irtisanoa hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. Laskutus päättyy aikaisintaan siihen päivään, jolloin irtisanominen on tehty. Palvelusetelipaikkaa ei voi irtisanoa Edlevossa. Palvelusetelipaikan irtisanominen tehdään päiväkodin johtajan kautta erillisellä liitteellä.

Varhaiskasvatuspaikan määräaikainen keskeytys

Varhaiskasvatuspaikan voi keskeyttää määräajaksi minimissään neljäksi kuukaudeksi. Keskeytyksen ajalta ei tarvitse maksaa varhaiskasvatusmaksua. Keskeytyksestä sovitaan aina päiväkodinjohtajan kanssa kirjallisesti.

Keskeytyksen aikana perheellä on oikeus käyttää varhaiskasvatusta tilapäisesti alle neljä tuntia päivässä enintään 1–2 kertaa kuukaudessa. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi käyttää akuuttiin tarpeeseen, esimerkiksi lääkärissä käyntiin. Tilapäisen varhaiskasvatuksen järjestymistä tulee kysyä viimeistään tarvetta edeltävänä päivänä päiväkodinjohtajalta. Tilapäinen varhaiskasvatus pyritään järjestämään lapsen omaan päiväkotiin, mutta se voi tarvittaessa olla myös muu, kuin lapsen varsinainen varhaiskasvatuspaikka.

Keskeytyksen päätyttyä varhaiskasvatus pyritään järjestämään samaan päiväkotiin, jossa lapsi on ollut ennen keskeytystä.

Kasvatuksen ja opetuksen lomakkeista löydät lomakkeen määräaikaiseen keskeytykseen. Siirry lomakkeisiin.