Byta eller säga upp en plats inom småbarnspedagogiken

Byta plats inom småbarnspedagogiken

Byte av plats inom småbarnspedagogiken ansöks genom att fylla i en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik i Hakuhelmi. På bytesönskemål tillämpas samma grunder som på nya sökande. Om eventuella platser blir lediga flyttas barnet till den önskade platsen inom småbarnspedagogiken, om möjligt när verksamhetsperioden byts i augusti.

Om familjen flyttar till en annan kommun avbryts rätten till småbarnspedagogik i den föregående kommunen i slutet av flyttmånaden. Om familjen trots förändringen vill fortsätta i den tidigare platsen för småbarnspedagogik ska de kontakta småbarnspedagogikens klienthandledning.

Säga upp en plats inom småbarnspedagogiken

En plats inom småbarnspedagogiken sägs upp via Edlevo-appen. Det är bra att säga upp en plats inom småbarnspedagogiken i god tid innan småbarnspedagogiken upphör. Faktureringen upphör tidigast den dag då uppsägningen görs.

Tidsbestämt avbrott i småbarnspedagogiken

En plats inom småbarnspedagogiken kan avbrytas för viss tid i minst fyra månader. Avgiften för småbarnspedagogik behöver inte betalas under avbrottet. Avbrottet avtalas alltid skriftligt med daghemsföreståndaren.

Under avbrottet har familjen rätt att tillfälligt anlita småbarnspedagogiken mindre än fyra timmar om dagen högst 1–2 gånger i månaden. Tillfällig småbarnspedagogik kan anlitas vid ett akut behov, till exempel ett läkarbesök. Tillfällig småbarnspedagogik ska begäras hos daghemsföreståndaren senast dagen före behovet. Målet är att ordna den tillfälliga småbarnspedagogiken i barnets eget daghem, men det kan också vid behov vara någon annan än barnets egentliga plats inom småbarnspedagogik.

Efter att avbrottet har upphört strävar man efter att ordna småbarnspedagogik i samma daghem där barnet har varit före avbrottet.