Sjukdomar, medicinering, olyckor och försäkringar

 • Kom ihåg att inte ta ett sjukt barn till småbarnspedagogiken.

  Om barnet blir sjukt under dagen i småbarnspedagogiken

  Om ett barn blir sjukt underrättas vårdnadshavarna omedelbart om detta och barnet ska hämtas från småbarnspedagogiken så snart som möjligt. Ett barn kan återgå till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen när symtomen har försvunnit och barnet har varit friskt i två dagar.

  Ett barn som blivit akut sjukt kan delta i småbarnspedagogiken under läkemedelsbehandling efter en tillräckligt lång återhämtningstid. När det gäller att ge läkemedel är huvudregeln att läkemedlen ska ges till barnet hemma. Personalen inom småbarnspedagogiken kan från fall till fall ge barnet ett läkemedel som är försett med barnets namn enligt planen för läkemedelsbehandling.

  Regelbunden medicinering

  Om barnet behöver regelbunden medicinering, kom ihåg att informera personalen i början av småbarnspedagogiken. För regelbunden medicinering bör en anvisning som skrivits av en läkare lämnas till småbarnspedagogiken. Barnets vårdnadshavare, representanter för hälso- och sjukvård och småbarnspedagogiken förhandlar om barnets plan för läkemedelsbehandling från fall till fall.

 • När en olycka inträffar ges första hjälpen omedelbart och föräldrarna meddelas skyndsamt om händelsen. Om olyckan kräver vidare behandling förs barnet till antingen hälsovårdscentralen eller tandkliniken, beroende på olyckans art. Om barnet behöver hjälpmedel efter olyckan bedömer enhetschefen tillsammans med föräldrarna om barnet har förutsättningar att delta i småbarnspedagogiken.

  Kervo stad har försäkrat barn som deltar i småbarnspedagogiken. Personalen på daghemsplatsen rapporterar olyckan till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ersätter vårdkostnaderna för olyckan enligt avgifterna för den offentliga hälso- och sjukvården.

  Varken försäkringen eller Kervo stad ersätter eventuella inkomstbortfall som orsakas av att ordna vård i hemmet för barnet. Olycksfall inom småbarnspedagogiken följs upp systematiskt.