Edlevo för vårdnadshavare

Edlevo är en elektronisk tjänst som används för att uträtta ärenden vid småbarnspedagogik i Kervo.

I Edlevo kan du

  • anmäla barnets vårdtider och frånvaro
  • följa med anmälda vårdtider
  • ändra telefonnummer eller e-post
  • saga upp barnets plats inom småbarnspedagogiken.

Vård- och semestertider

Vård- och semestertider för alla barn meddelas elektroniskt via Edlevo. Planerade vårdtider och frånvaro som är känd på förhand anmäls via Edlevo-mobilappen eller webbappen. Tiderna meddelas för minst två veckor och högst sex månader i taget. Anmälan låses på söndagar klockan 24, varefter vårdtider inte längre kan anmälas för de kommande två veckorna.

Planeringen av personalens arbetsskift och matbeställningar görs utifrån vårdtidsbokningar, och därför är de anmälda tiderna bindande. Om vårdtiderna inte har anmälts senast i början av den låsta perioden, är det möjligt att småbarnspedagogik inte kan erbjudas utanför kl. 8–16.

Om barnet deltar i småbarnspedagogiken på deltid, ska du anmäla regelbunden frånvaro med en frånvaroanteckning via menyn i Edlevo. Anmälda vårdtider kan också kopieras för barnets syskon som har samma vård- och semestertider. Vårdnadshavaren kan via Edlevo följa de timmar som bokats.

Ändring av anmälda tider

Anmälda vårdtidsbokningar kan ändras innan låsningsperioden börjar. Om vårdtiderna ändras efter att anmälningstiden har gått ut, kontakta i första hand barnets egen daghemsgrupp.

Börja använda Edlevo-appen eller använd Edlevo på nätet

Edlevo kan användas avgiftsfritt och appen kan användas med Android- och iOS-enheter. Du hittar appen i din appbutik med namnet Edlevo. Tills vidare finns Edlevo-appen bara i finländska appbutiker.

Som webbläsare rekommenderas Edge, Chrome och Firefox.

Mer information

Läs mer på de finskspråkiga sidorna.

Gå till Edlevo (på finska).