Lekskoleverksamhet

Lekskoleverksamhet är avgiftsbelagd verksamhet som riktar sig till barn i åldern 2–5 år utifrån målen för småbarnspedagogiken. Lekskoleverksamhet ordnas i perioder om tre timmar på förmiddagar och eftermiddagar.

Klientavgiften bestäms utifrån barnets veckovisa deltagandegrad:

  • 2 gånger i veckan = 25 euro per månad
  • 4 gånger i veckan = 35 euro per månad

Deltagande i lekskolan påverkar inte hemvårdsstödet eller kommuntillägget till hemvårdsstödet. 
Utbildad personal inom det pedagogiska området svarar för lekskoleverksamheten. Lekskolorna är i allmänhet öppna på morgnarna mellan 8.30 och 12 och på eftermiddagarna mellan 12.30 och 16.

Verksamhetsställen läsåret 2024–2025

  • Untola lekskola
  • Satujoki lekskola (Keravanjoen päiväkoti)

Ansökan till lekskoleverksamhet

Ansökningstiden till lekskolor inom den öppna småbarnspedagogiken som börjar hösten 2024 är öppen i april. Närmare datum meddelas på denna sida. Lekskolplatsen ska sökas på nytt varje år. Ansökan till lekskolan görs med en elektronisk ansökan i Hakuhelmi. Beslut om lekskoleplatsen skickas till familjerna senast under juni. En plats kan fås bara på ett verksamhetsställe.

Liikuntaparkki-verksamhet

Pihaparkki-verksamheten vid Kervo ishall är avsedd för barn i åldern 2–5 år som deltar i hemvård. Verksamheten är avgiftsfri för familjer och stöder hemvården. Verksamheten drivs av Untolas personal. 

Liikuntaparkki-verksamhet ordnas på fredagar från 7.9.2024, med undantag för semesterperioder. Verksamheten ordnas Kervo ishall klockan 9–11, dock så att vårdtiden för varje barn är högst två timmar. 

Du måste anmäla dig till Liikuntaparkki varje vecka i förväg genom att ringa instruktörerna senast kl. 12.00 på torsdag den aktuella veckan. Tel. nr: 040 318 2568. Max max. 10 barn.