Ta emot en plats och börja småbarnspedagogiken

Ta emot en plats

När ett barn har fått en plats inom småbarnspedagogiken vid ett daghem eller inom familjedagvård ska vårdnadshavaren ta emot eller annullera platsen. En plats inom småbarnspedagogiken ska annulleras senast två veckor efter att man informerats om platsen. Annulleringen görs elektroniskt via Hakuhelmi.

Ansökan om småbarnspedagogik är i kraft i ett år. Om familjen inte tar emot eller avslår platsen inom småbarnspedagogiken upphör ansökan att gälla. När starten för småbarnspedagogiken skjuts upp behöver familjen inte lämna in en ny ansökan. I detta fall räcker det med ett meddelande om ett nytt startdatum till servicevägledningen. Om så önskas kan familjen ansöka om förflyttning till en annan plats inom småbarnspedagogiken.

När familjen har bestämt att ta emot en plats inom småbarnspedagogiken ringer daghemmets föreståndare familjen och bokar tid för ett inledande samtal. Avgiften för småbarnspedagogiken tas ut från och med det överenskomna startdatumet för småbarnspedagogiken.

Inledande samtal och att bekanta sig med platsen inom småbarnspedagogik

Innan småbarnspedagogiken börjar kommer personalen i den blivande daghemsgruppen överens om ett inledande samtal med barnets vårdnadshavare. Överenskommelsen om det inledande samtalet om familjedagvården sköts av den ansvariga direktören för familjedagvården. Det cirka en timme långa inledande mötet hålls i första hand på daghemmet. Det är också möjligt att träffas hemma hos barnet, om så önskas.

Efter det inledande samtalet lär barnet och vårdnadshavarna känna platsen inom småbarnspedagogiken tillsammans. Då visar personalen daghemmets lokaler för vårdnadshavarna och berättar om småbarnspedagogikens verksamhet.

Vårdnadshavaren följer med barnet till småbarnspedagogiken och introducerar barnet till vardagsaktiviteterna. Det rekommenderas att vårdnadshavaren tillsammans med barnet bekantar sig med alla dagens olika aktiviteter, dvs. måltider, utomhusaktiviteter och vila. Introduktionstiden beror på barnet och familjens behov. Längden på introduktionsperioden avtalas med familjen.

Kervo stads försäkring gäller under introduktionen, även om barnets beslut om småbarnspedagogik ännu inte har kommit. Introduktionsperioden är kostnadsfri för familjen.