Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen ja aloittaminen

Paikan vastaanottaminen

Kun lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkodista tai perhepäivähoidosta, huoltajan tulee ottaa vastaan tai perua paikka. Varhaiskasvatuspaikka tulee perua viimeistään kahden viikon kuluessa tiedon saamisesta. Peruutus tehdään sähköisesti Hakuhelmessä.

Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden. Mikäli perhe ei ota varhaiskasvatuksen paikkaa vastaan tai hylkää paikan, hakemuksen voimassaolo päättyy. Varhaiskasvatuksen aloituksen siirtyessä myöhemmäksi, perheen ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. Tällöin riittää ilmoitus uudesta aloituspäivästä palveluohjaukseen. Halutessaan perhe voi hakea siirtoa toiseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Kun perhe on tehnyt päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta, päiväkodinjohtaja soittaa perheelle ja sopii ajan aloituskeskustelulle. Varhaiskasvatusmaksu peritään sovitusta varhaiskasvatuksen aloituspäivästä alkaen.

Aloituskeskustelu ja tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Ennen varhaiskasvatuksen alkua tulevan päiväkotiryhmän henkilökunta sopii lapsen huoltajien kanssa aloituskeskustelun. Perhepäivähoidon aloituskeskustelusta sopimisen hoitaa perhepäivähoidosta vastaava johtaja. Noin tunnin mittainen aloitustapaaminen pidetään ensisijaisesti päiväkodissa. Tapaaminen lapsen kotona on mahdollista, jos näin toivotaan.

Aloituskeskustelun jälkeen lapsi ja huoltajat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan, jolloin henkilökunta esittelee huoltajille päiväkodin tilat ja kertoo varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Huoltaja on lapsen mukana varhaiskasvatuspaikassa ja tutustuttaa lapsen arjen toimintoihin. On suositeltavaa, että huoltaja tutustuu lapsensa kanssa kaikkiin päivän eri toimintoihin, joita ovat ruokailut, ulkoilu ja lepo. Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta. Tutustumisajan pituus sovitaan perheen kanssa.

Keravan kaupungin vakuutus on voimassa tutustumisen aikana, vaikka lapsen varhaiskasvatuspäätös ei ole vielä tullut. Tutustumisaika on perheelle maksuton.