Sairaudet, lääkitykset, tapaturmat ja vakuutukset

 • Ethän tuo sairasta lasta varhaiskasvatukseen.

  Sairastuminen varhaiskasvatuspäivän aikana

  Jos lapsi sairastuu, tästä ilmoitetaan välittömästi huoltajille, ja lapsi tulee hakea varhaiskasvatuspaikasta mahdollisimman pian. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen, kun oireet ovat hävinneet ja kun lapsi on ollut terveenä kaksi vuorokautta.

  Akuutisti sairastunut lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen. Lääkkeiden antamisessa pääsääntönä on, että lääkkeet annetaan lapselle kotona. Varhaiskasvatuspaikan henkilökunta voi tapauskohtaisesti antaa lapselle lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkehoitosuunnitelman mukaan.

  Säännöllinen lääkitys

  Jos lapsi tarvitsee säännöllistä lääkitystä, ilmoitathan tästä henkilökunnalle varhaiskasvatuksen alkaessa. Säännöllisestä lääkityksestä tulee toimittaa lääkärin kirjoittama ohje varhaiskasvatukseen. Lapsen huoltajat, terveydenhuollon edustajat ja varhaiskasvatus neuvottelevat tapauskohtaisesti lapsen lääkehoitosuunnitelmasta.

 • Tapaturman sattuessa ensiapu annetaan välittömästi ja vanhemmille ilmoitetaan tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi viedään tapaturman laadusta riippuen joko terveyskeskukseen tai hammashoitolaan. Jos lapsi tarvitsee tapaturman jälkeen apuvälineitä, yksikön esimies arvioi yhdessä vanhempien kanssa lapsen edellytykset osallistua varhaiskasvatukseen.

  Keravan kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Hoitopaikan henkilökunta ilmoittaa tapaturmasta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö korvaa tapaturman hoitokulut julkisen terveydenhuollon maksujen mukaan.

  Vakuutus tai Keravan kaupunki eivät korvaa mahdollisesta lapsen kotihoidon järjestämisestä aiheutuvaa ansionmenetystä. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvia tapaturmia seurataan systemaattisesti.