Barnets plan för småbarnspedagogik

En individuell plan för småbarnspedagogik görs upp för varje barn. Barnets plan för småbarnspedagogik är ett gemensamt avtal mellan vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken om hur barnets individuella växande, lärande och välbefinnande ska främjas inom småbarnspedagogiken. Vid behov antecknas även barnets eventuella behov av stöd- och stödåtgärder i planen för småbarnspedagogik. Ett separat beslut fattas om behovet av stöd.

Barnets plan för småbarnspedagogik bygger på samtal mellan vårdnadshavare och pedagoger. Planen för småbarnspedagogik utvärderas och uppdateras under hela den tid som barnet deltar i småbarnspedagogiken. Samtal om planen för småbarnspedagogik hålls två gånger om året och vid behov också oftare.