Osavuosikatsaus

Osana talousarvion toteutumisen seurantaa kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät vuosittain elo-syyskuussa talousarvioon sisällytettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista osavuosiraportissa.

Talousarvion toteumasta laaditaan seurantaraportti 30. kesäkuuta tilanteen pohjalta. Toteumaraportti sisältää katsauksen toiminta- ja taloustavoitteiden alkuvuoden toteumaan sekä arvion koko vuoden toteumasta.