Kuntalaisaloitteet

Keravan kaupungin asukkailla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Aloitteen teko postitse tai Keravan asiointipisteessä

Voit lähettää aloitteen postitse Keravan kaupungille tai viedä aloitteen Keravan asiointipisteeseen.

Aloitteen teko sähköpostitse

Voit lähettää aloitteen sähköpostitse asiaan liittyvän toimialan kirjaamoon. Katso kirjaamoiden yhteystiedot.

Aloitteen teko Kuntalaisaloite-palvelussa

Voit tehdä aloitteen oikeusministeriön ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta. Siirry Kuntalaisaloite.fi-palveluun.

Aloitteiden käsittely

Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.