Osallistu ja vaikuta kaavahankkeisiin

Kaupunkia rakennetaan kaupungin laatimien asemakaavojen mukaisesti. Tutustu kaavoituksen vaiheisiin sekä osallistumismahdollisuuksiisi, sillä kaupunki valmistelee kaavoja yhdessä asukkaiden kanssa.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö, kuten mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaupunki valmistelee kaavoja yhdessä asukkaiden kanssa. Osallistumistavat suunnitellaan kaavakohtaisesti ja tavat esitellään kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Voit vaikuttaa ja osallistua kaavoitukseen kaavahankkeen jokaisessa vaiheessa, kun kaavahankkeet ovat nähtävillä. Nähtävilläoloajan aikana kaavahankkeita esitellään myös asukasilloissa, jolloin voit kysyä ja keskustella hankkeesta kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

 • Saat tietoa kaavahankkeista kaupungin verkkosivuilta, joilla on esitelty kaikki vireillä olevat ja vireille tulevat kaavahankkeet. Verkkosivuilta löydät myös nähtävillä olevat kaavat mielipiteen tai muistutuksen jättämistä varten.

 • Verkkosivujen lisäksi löydät kaavahankkeet kaupungin karttapalvelusta.

  Karttapalvelusta löydät tietoa kaavahankkeista sekä näet, minne kaavahankkeet sijoittuvat. Karttapalvelusta löydät myös ennen vuotta 2019 voimaantulleet kaavahankkeet.

  Etsi kaavahanke kaupungin karttapalvelusta.

 • Kaavahankkeiden vireilletulosta ja nähtävilläolosta kuulutetaan kaikkiin talouksiin jaettavassa ilmaisessa Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä.

  Kuulutuksessa kerrotaan:

  • minkä ajan sisällä mielipide tai muistutus pitää jättää
  • mihin osoitteeseen mielipide tai muistutus jätetään
  • keneltä saa lisätietoja kaavahankkeeseen liittyen.
 • Kaavahankkeiden ollessa nähtävillä voit tutustua hankkeiden materiaaleihin verkkosivujen lisäksi myös Keravan asiointipisteessä osoitteessa Kultasepänkatu 7.

 • Kaavahankkeiden suunnittelijat osaavat vastata hanketta koskeviin kysymyksiin. Voit ottaa suunnittelijoihin yhteyttä joko sähköpostilla tai soittamalla. Tietystä hankkeesta vastaavan suunnittelijan yhteystiedot löydät aina kaavahankkeen yhteydestä. Voit tavata suunnittelijoita myös hanketta varten järjestetyssä asukasillassa.

 • Asukasiltoja järjestetään kaavahankkeiden ollessa nähtävillä. Asukasillassa hanketta esittelevät ja kysymyksiin vastaavat hankkeesta vastaavat suunnittelijat ja kaupungin asiantuntijat. Lisätietoja asukasilloista ja niiden ajankohdista löydät kaupungin verkkosivuilta sekä kaupungin tapahtumakalenterista.

Asemakaavan muutoksen hakeminen

Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan. Ennen muutoksen hakemista ole yhteydessä kaupunkiin, jotta voit neuvotella muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voit tiedustella haettavan muutoksen korvauksen suuruudesta, aikatauluarviosta ja muista mahdollisista yksityiskohdista.

 • Asemakaavan muutosta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

  Hakemuksen mukaan on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • Selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja, jos lainhuuto on vireillä tai kaupan tekemisestä on alle 6 kuukautta).
  • Valtakirja, mikäli hakemuksen allekirjoittaa muu kuin hakija. Valtakirjassa tulee olla kiinteistön kaikkien omistajien/haltijoiden allekirjoitukset ja nimen selvennykset. Valtakirjasta tulee selvitä kaikki toimenpiteet, joihin valtuutetulla on oikeus.
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja, mikäli hakijana on As Oy tai KOY. Yhtiökokouksen tulee päättää asemakaavamuutoksen hakemisesta.
  • Kaupparekisteriote, mikäli hakijana on yhtiö. Asiakirja osoittaa, kenellä on yhtiön puolesta allekirjoitusoikeus.
  • Maankäyttösuunnitelma eli piirustus, jossa esitetään, mitä halutaan muuttaa.
 • Jos asemakaavalla tai asemakaavan muutoksella syntyy yksityiselle maanomistajalle merkittävää hyötyä, on maanomistaja lain mukaan velvollinen osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Tällöin kaupunki laatii maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen, jossa sovitaan myös kaavan laatimiskustannusten korvaamisesta.

 • Lain mukaan kaupungilla on oikeus periä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kun asemakaavan valmistelu on yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

  Asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan kolmeen maksuluokkaan:

  • I maksuluokka
   • Vaikutuksiltaan vähäinen, enintään yhtä tonttia koskeva.
   • 3 900 euroa, alv 0 %
  • II maksuluokka
   • Vaikutuksiltaan suurempi kuin I tai useampi maanomistaja.
   • 6 000 euroa, alv 0 %
  • III maksuluokka
   • Vaikutuksiltaan merkittävä, ei kuitenkaan vaadi laajempaa kokonaissuunnittelua).
   • 9 000 euroa, alv 0 %

  Muita hakijalta perittäviä kustannuksia ovat:

  • kuulutuskustannukset
  • kaavahankkeen edellyttämät selvitykset, esimerkiksi melu-, tärinä-, ja maaperäselvitykset.

  Kopiokustannukset sisältyvät maksuluokissa ilmoitettuihin hintoihin.