Arkiston helmiä

Syvenny arkiston helmiin! Tältä sivulta löydät Keravan kaupungin perustamiskirjan, kauppalanvaltuuston pöytäkirjat vuodelta 1924, asemakaavoitukseen liittyviä dokumentteja sekä muita poimintoja arkistosta.

Keravan kaupungin perustamiskirja

Keravan kaupungin keskusarkistossa säilytetään Keravan kaupungin perustamiskirjaa, jonka Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen allekirjoitti 23.8.1968. Perustamiskirjan digitoitua versiota pääset tarkastelemaan pdf-tiedostona: Keravan kaupungin perustamiskirja (pdf).

Keravan kauppalanvaltuusto päätti 8.5.1968 puheenjohtaja Hannes Myöhäsen johdolla Keravan kauppalan muuttamisesta kaupungiksi vuoden 1970 alusta lukien. Tämä valtuuston kokous nauhoitettiin. Äänitallenne on digitoitu ja sen voi kuunnella. Siirry kuuntelemaan tallenne (MP3-tiedosto).

Keravan kaupungin perustamiskirja, Keravan kaupunginarkisto.

Vuoden 1924 kauppalanvaltuuston pöytäkirjat

Vuonna 1924 pidettiin kymmenen kauppalanvaltuuston kokousta, joiden asialistat sekä pöytäkirjat löytyvät tältä sivulta. Sata vuotta sitten käsittelyssä on ollut esimerkiksi anomus kansakoulun perustamisesta Saviolle, on keskusteltu kulkutautisairaalan hoidon taksoista sekä käsitelty kirjaston perustamista Keravalle.

 • 1 § Kokouksen avaus
  2 § Valtuuston jäsenten poissaolosakko
  3 § Kauppalanvaltuuston puheenjohtajan palkka
  4 § Kauppalanvaltuuston puheenjohtajan valinta
  5 § Kauppalanvaltuuston varapuheenjohtajan valinta
  6 § Kauppalanvaltuuston jäsenten palkka
  7 § Kauppalan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 1924–1926
  8 § Kauppalanhallituksen esimiehen virka
  9 § Keravan kauppalanhallituksen väliaikainen esimies
  10 § Lautakuntien ja toimikuntien valinta vuosille 1924–1926
  11 § Aviottomien lasten valvojan nimeäminen
  12 § Kauppalanhallituksen jäsenten palkat
  13 § Kunnallisten ilmoitusten julkaisemiset
  14 § Kauppalan kamreerin palkkaaminen
  15 § Jäsenten valinta Tuusulan kunnan ja Keravan kauppalan väliseen jakotoimikuntaan
  16 § Suomen kaupunkiliittoon liittyminen
  17 § Koiraveron määrääminen
  18 § Tuusulan kunnan ja Keravan kauppalan välisen omaisuuden ja velkojen jakamisen perusteet
  19 § Tuusulan kunnan varojen siirtäminen Keravan kauppalan käytettäväksi
  20 § Lainan ottaminen
  21 § Valtuustolle saapuneet kirjelmät
  22 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Kunnallisen ammattitarkastajan toimen perustaminen
  2 § Kauppalan kanslia- ja kokoushuonekalujen tilaus Puusepäntehdas Oy:ltä uuteen kokoushuoneistoon
  3 § Keski-Uudenmaan Teollisuudenharjoittajain Yhtymä ry:n laskujen hyväksyminen
  4 § Kätilö-rokottajan toimen perustaminen
  5 § Kokouksen asiain käsittelyn järjestyksen muutos
  6 § Kauppalanhallituksen esimiehen virka
  7 § Keravan yhteiskoulun kannatusyhdistyksen anomus
  8 § Lamppuspriin ja hajuvesien myyntioikeuden myöntäminen Keravan kemikaalikaupalle
  9 § Denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden myyntioikeuden myöntäminen parturiliikkeelle Yli-Keravalla
  10 § Köyhäinhoidossa olevan kuntalaisen asuntotontin maksamattoman kauppahinnan suorittaminen kauppalan varoista
  11 § Anomus kansakoulun perustamisesta Saviolle
  12 § Kahvilanpito-oikeusanomuksen puoltaminen
  13 § Rakennuslautakunnan kokoonpanon täydentäminen
  14 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Keravan yhteiskoulun kannatusyhdistyksen ottaman lainan takaaminen
  2 § Takaussopimuksen allekirjoittaminen
  3 § Jäsenen valinta Keravan yhteiskoulun johtokuntaan
  4 § Kauppalan omistaman kamreerin asunnon korjaustyöt
  5 § Konttokuranttilainan otto Kansallis-Osake-Pankin Keravan konttorista
  6 § Kunnallisverojen kantaminen
  7 § Paijalan koulurakennuksen myynti
  8 § Tuusulan kunnan ja Keravan kauppalan välisen jakotoimikunnan toiminta
  9 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Lisämäärärahan myöntäminen kulkutautisairaalalle
  2 § Kulkutautisairaalan hoidon taksa
  3 § Kuoletuslainan takaamisen alistaminen Valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi
  4 § Kauppalan alueen jakaminen kahteen äänestysalueeseen kunnallisten sekä valtiollisten vaalientoimittamista varten
  5 § Kauppalan perussäännön 7 § mukaisen sihteerin ottaminen kauppalanhallituksen kokouksiin
  6 § Kioskien myyntiajan rajoittaminen
  7 § Kauppalan tulevan asemakaavan laadinta
  8 § Eriksnäsin tilan myyminen
  9 § Selvitys valitukseen Keravan kauppalanvaltuuston päätöksestä ryhtyä yhteiskoulun kuoletuslainan takaajaksi
  10 § Majoituslautakunnan asettaminen
  11 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Valtuuston poissaolosakko
  2 § Anomus Valtioneuvostolle koskien ostolupaa Jurvalan sotilasvirkatalon maasta Ali-Keravan kylässä erotetulle Korson kansakoulutontille
  3 § Rakennuspiirustusten hankkiminen Korson alakansakoulua varten
  4 § Jäsenten valinta keskus- ja vaalilautakuntaan
  5 § Määräraha Keravan ruotsalaisen kansakoulun vanhan osan kattamiseksi
  6 § Savion alakansakoulun perustamisen raukeaminen
  7 § Eriksnäsin tilan huutokauppatilaisuus
  8 § Valitus Keravan kauppalanvaltuuston päätöksestä ryhtyä yhteiskoulun kuoletuslainan takaajaksi
  9 § Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten valitseminen
  10 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Valtuuston poissaolosakko
  2 § Keravan yhteiskoulun vanhempainneuvoston valitseminen
  3 § Eriksnäsin tilan myyntiä varten asetetun komitean jäsenten kokouspalkkiot
  4 § Sairausavustuksen myöntäminen
  5 § Edustajan valinta kyytilaitoksen sijoittamista koskevaan kokoukseen
  6 § Ruusuvuoren huvila ostaminen köyhäinhoitoa varten
  7 § Alakansakoulun perustaminen Saviolle
  8 § Keravan kauppalan köyhäinhoidon ohjesääntö
  9 § Rakennusavustuksen anominen Keravan ruotsalaista alakansakoulurakennusta varten
  10 § Selityksen antaminen valitukseen kauppalanvaltuuston päätöksestä koskien kioskien myyntiaikaa
  11 § Selityksen antaminen kunnallisverovalitukseen
  12 § Lausunto yleisen kylätien julistamisesta yleiseksi maantieksi ja ottamisesta valtion hoidettavaksi
  13 § Tulenvaaran torjuminen kauppalassa
  14 § Toripäivien järjestäminen ja toritoimikunnan jäsenten valinta
  15 § Eriksnäsin tilan irtaimiston huutokauppa
  16 § Ulkorakennuksen saaminen Keravan ruotsalaiselle kansakoululle
  17 § Tuusulan kunnan sähkölaitoksen kannatuslaskelma
  18 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Valtuuston poissaolosakko
  2 § Ali-Keravan alakansakoulun poikien veistonopetustilat
  3 § Huoneiston vuokraaminen Ali-Keravan alakansakoulua varten
  4 § Savion alakansakoulun menoja varten myönnetyt määrärahat
  5 § Ali Keravan kansakoulun korjausmenot
  6 § Anomus apuopettajattaren ottamisesta Keravan ruotsalaiseen yläkansakouluun
  7 § Oppilaiden siirtäminen Ali-Keravan alakansakoulusta Yli-Keravan kouluun
  8 § Taksoituslautakunnan jäsenten vaali
  9 § Kansakoulujen johtokuntain jäsenten vaali
  10 § Kunnallisverotusta koskevat Uudenmaanläänin Maaherranviraston päätökset
  11 § Ampumatarpeiden myyntiä koskeva anomus
  12 § Ampumatarpeiden myyntiä koskeva anomus
  13 § Kirjallinen kiitos alakansakoulun perustamisesta Saviolle
  14 § Keravan yhteiskoulun kannatusyhdistyksen kuoletuslainan takaus
  15 § Ohjesääntö terveydenhoitoa varten
  16 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Valtuuston poissaolosakko
  2 § Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta
  3 § Takauksen myöntäminen Keravan yhteiskoulun kannatusyhdistyksen lainoille
  4 § Tuusulan ja Keravan yhteisen holhouslautakunnan jäsenen valinta
  5 § Kirjallinen tarjous tilojen myymisestä kauppalalle
  6 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Valtuuston poissaolosakko
  2 § Vuoden 1924 kauppalalle taksoitettavien tulojen vähennykset
  3 § Ali-Keravan kansakoulun tontin laajentaminen
  4 § Savion alakansakoulun johtokunnan jäsenen eronpyyntö
  5 § Järjestys- ja ulosottomiehen yhdistetyn toimen perustaminen
  6 § Kunnallisten tilintarkastajien lukumäärä
  7 § Anomus denaturoidun polttoalkoholin ja erilaisten hajuvesien myyntioikeudesta
  8 § Kansakoulupalstan ostaminen Saviolta
  9 § Suomen Kunnallislehden tilaaminen
  10 § Korson alakansakoulurakennuksen piirustukset
  11 § Uudenmaan läänin maaherranviraston päätökset koskien kunnanallisverovalituksia
  12 § Sisäasianministeriön vahvistus päätös koskien takauksen myöntämistä Keravan yhteiskoulun kannatusyhdistyksen lainoille
  13 § Köyhäinhoidon ohjesäännön vahvistaminen
  14 § Ruotsin kansalaisen anomus kiinteistön omistamisesta Keravalla
  15 § Ruotsin kansalaisen anomus kiinteistön omistamisesta Keravalla
  16 § Bergan ym. tilojen ostamisen kannattavaisuus Keravan kauppalalle
  17 § Valtamaantien kunnossapitokustannuksiin osallistuminen talvikaudella
  18 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

 • 1 § Valtuuston poissaolosakko
  2 § Kerava-Hyrylä välisen tieosan kunnossapitokustannuksiin osallistuminen talvikaudella
  3 § Palstan ostamine Savion seudun kansakoulua varten
  4 § Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten valinta
  5 § Kauppalanhallituksen ja eri lautakuntien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
  6 § Kauppalan talousarvioksi vuodelle 1925
  7 § Sähkölaitoksen tulo- ja menoarvio vuodelle 1925
  8 § Kirjaston perustaminen
  9 § Keravan ruotsalaista alakansakoulurakennusta koskeva valtionavustus
  10 § Keravan ruotsalaista alakansakoulurakennusta koskeva laina
  11 § Ali-Keravan kansakoulun tontin laajentaminen
  12 § Määrärahan myöntäminen Ali Keravan tien kunnossapitoon
  13 § Lausuntopyyntö ja hintaehdotus sotilaiden ruuasta rauhanaikana
  14 § Uudenmaan läänin Maaherran päätös kunnallisverovalitukseen
  15 § Uudenmaan läänin Maaherran päätös kunnallisverovalitukseen
  16 § Keravan yhteiskoulun kannatusyhdistyksen kuoletuslainojen takaaminen
  17 § Keravan kauppalan alueen erottaminen kirkollisessa suhteessa Tuusulan seurakunnasta
  18 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Avaa pöytäkirja kokonaisuudessaan (pdf).

Asemakaavoitus ja kartat

Kauppalanvaltuuston ensimmäisiin tehtäviin kuului asemakaavoituksen aloittaminen. Kuvassa näkyvä Keravan kauppalan ensimmäinen kartta laadittiin vuonna 1924. Pääset tarkastelemaan ensimmäistä asemakaavaa vuodelta 1925 tästä kuvasta (tif).

Keravan kauppalan ensimmäinen kartta.

Keravan kauppalan ensimmäinen kartta laadittiin vuonna 1924, Keravan kaupunginarkisto.

Lisää poimintoja arkistosta

Tutustu muihin arkiston helmiin (pdf).