Keravan kaupunki järjestää asukasillan Pihkaniitynkadun asemakaavamuutoksesta

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 25.5.–30.6.2023. Kaupunki kerää kuntalaisten näkemyksiä myös virkistysreittejä koskevalla kyselyllä.

Keravan kaupunki haluaa mahdollistaa asuinrakentamisen Ylikeravantien varteen Pihkaniitynkadun asemakaavamuutoksella. Suunnittelukohteena on Vironmäen ja Pihkaniityn alue, joka sijaitsee Ylikeravantien pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta.

Alueelle suunnitellaan yhdeksää erillispientalotonttia sekä yhtä rivitalotonttia. Vaikka asemakaavamuutoksen tarkoituksena on asumisen lisääminen, huomioi kaupunki suunnittelussa myös virkistysalueiden riittävyyden. Alueella oleva metsäalue säilyy ulkoilu- ja lähivirkistysalueena, minkä lisäksi alueella olevien virkistysreittien laajentamismahdollisuuksia tutkitaan.

Pihkaniityn asemakaavaluonnos on nähtävillä 25.5.–30.6.2023. Nähtävilläolon aikana asukkaat voivat kommentoida luonnosta ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä. Kaupunki kerää kuntalaisten näkemyksiä alueen virkistysreiteistä verkkokyselyllä, joka on auki kesäkuun loppuun saakka. Vastaa kyselyyn (maptionnaire).

Havainnekuva Pihkaniitynkadun asemakaavaluonnoksesta.

Tutustu kaavaluonnokseen asukasillassa 6.6.

Kaupunki järjestää asukasillan Pihkaniityn asemakaavamuutoksesta Kalevan koulun liikuntasalissa tiistaina 6.6. klo 16.45–18. Illassa asukkaat pääsevät tutustumaan asemakaavaluonnokseen ja keskustelemaan suunnitelmista kaupungin kaavasuunnittelijan kanssa.

Tilaisuudessa kuullaan asemakaavaluonnoksen lyhyt esittely, jota voi seurata paikan päällä tai Teamsin välityksellä klo 17.00 alkaen. Esittelyn lopuksi on varattu aikaa kuulijoiden kysymyksille ja kommenteille. Asemakaavaesittelyn jälkeen paikalle tulleilla osallistujilla on mahdollisuus tutustua luonnokseen ja esittää siihen liittyviä kommentteja paikan päällä klo 18 saakka.

Sisäänkäynti tapahtuu koulun liikuntasalin päädyn ovista. Liikuntasalissa tulee liikkua ilman kenkiä juuri uusitun lattian vuoksi.

Tervetuloa keskustelemaan!

Osallistu tilaisuuteen (Teams).

Tutustu asemakaavaluonnokseen kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Jenni Aalto, 040 318 2846, jenni.aalto@kerava.fi.