Pihkaniitynkatu (2307)

Kaava; Ehdotusvaihe

Asemakaava koskee 1. Kalevan kaupunginosaa ja asemakaavan muutos korttelin 557 osaa sekä puisto- ja katualueita. Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa pientalovaltaista asumista. Kaavassa huomioidaan virkistysalueiden riittävyys ja tutkitaan olemassa olevan polku- ja latuverkoston laajentamismahdollisuuksia. Lisäksi alueelle on tarkoitus osoittaa paikka leikkikentälle.

Suunnittelukohde sijaitsee Ylikeravantien pohjoispuolella Vironmäen/Pihkaniityn alueella noin 2 km etäisyydellä Keravan keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,5 ha.

Lisätietoja