Kivimäentie 4 (2397)

Kaava; Aloitusvaihe, Ehdotus

Nähtävillä 14.12.2023 - 12.1.2024

Kivimäentie 4 kaavamuutoksen tarkoituksena on nostaa osoitteessa Kivimäentie 4 sijaitsevan tontin rakennustehokkuutta.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe, 14.12.2023–12.1.2024

Lisätietoja