Urputie 1 (2387)

Voimaan tullut kaavahanke; Valmis

Kaavamuutoksen tarkoituksena on nostaa osoitteessa Urputie 1 sijaitsevan tontin rakennustehokkuutta.

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä 29.9.-28.10.2022.

    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
  2. 2. Luonnosvaihe

  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä 29.9.-28.10.2022.

    Asemakaavamuutoksen ehdotus (pdf) Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus (pdf)
  4. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 19.12.2022.

    Kaupunginhallituksen päätös 19.12.2022 (pdf) Voimaan tullut asemakaava (pdf)

Lisätietoja