Keravan täydennysrakentamistontit (2380)

Voimaan tullut kaavahanke; Valmis

Asemakaava on tullut voimaan 9.11.2022.

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia.

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.11.-17.12.2021.

    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
  2. 2. Luonnosvaihe

  3. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 5.9.2022.

    Kaupunginhallituksen päätös 5.9.2022 Voimaan tullut asemakaava

Lisätietoja