Haukansiipi 1 (2393)

Kaava; Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutos koskee 8. Kaskelan kaupunginosan korttelia 2042 ja suojaviheralueita.

Kaavamuutoksen päätarkoituksena on nostaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennusoikeutta. Samalla muutetaan korttelialueen länsirajaa siten, että se vastaa alueella tehtävän kalliolouhinnan rajausta.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 4. Hyväksymisvaihe