Huhtimontie 4 (2385)

Voimaan tullut kaavahanke; Valmis

Asemakaava on tullut voimaan 31.8.2022.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asemakaavamuutosalueella sijaitsevan toimitilarakennuksen laajentaminen.

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä 5.5.-3.6.2022.

    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
  2. 2. Luonnosvaihe

  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä 5.5.-3.6.2022.

    Asemakaavamuutoksen ehdotus (pdf) Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus (pdf)
  4. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 20.6.2022.

    Kaupunginhallituksen päätös (pdf) Voimaan tullut asemakaava (pdf)

Lisätietoja