Vesikonkuja 2 (2399)

Kaava; Aloitusvaihe, Ehdotusvaihe

Nähtävillä 14.3.2024 - 12.4.2024

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty yksityisten maanomistajien aloitteesta. Tavoitteena on lisätä kiinteistön rakennusoikeutta nostamalla voimassa olevan asemakaavan mukaista rakentamistehokkuutta.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 4. Hyväksymisvaihe