Asemanseutu (2313)

Kaava; Luonnosvaihe

​Tavoitteena on osoittaa Keravan asemalle asuin- ja liikerakentamista sekä liityntäpysäköintiä. Samalla tarkistetaan alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelutaso.

  1. 3. Ehdotusvaihe

  2. 4. Hyväksymisvaihe

Lisätietoja