Kannistonkatu (2389)

Kaava; Aloitusvaihe

Kannistonkadun asemakaavamuutoksen päätavoitteena on tutkia uusien omakotitalojen rakentamismahdollisuuksia Kannistonkadun varteen.

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.11.‒30.12.2022.

    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
  2. 2. Luonnosvaihe

  3. 3. Ehdotusvaihe

  4. 4. Hyväksymisvaihe