Skogster (2378)

Kaava; Luonnosvaihe

Skogsterin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ympäröivään maastoon ja virkistysalueisiin tukeutuva uusi pientalovaltainen asuinalue Keravan yleiskaavan 2035 linjauksen mukaisesti.

Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia virkistysalueita. Kaskelantien ja Laineentien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi tutkitaan risteyksen siirtämistä pohjoisemmaksi. Alueen tukeutumista liikenteellisesti Kaskelantiehen tai Mäntyniementiehen tutkitaan.

Lisätietoja