Keskustan päiväkoti (2388)

Kaava; Aloitusvaihe

Asemakaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa senioriasuntojen rakentaminen Keskustan päiväkodin tontille. Kaavamuutoksen myötä Keskustan päiväkodin tontin rakennusoikeus kasvaa ja vanha nykyisin tyhjillään oleva päiväkotirakennus puretaan.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe