Moukaritie 4 (2306)

Kaava; Aloitusvaihe

Asemakaavamuutoksella tutkitaan ympäristöön soveltuvan asuinkerrostalon rakentamismahdollisuutta korttelin 1022 tontille 8. Samalla tutkitaan tontin 8 laajentamista Koukkutielle asti.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe

Lisätietoja