Ketjutie 5 (2353)

Kaava; Luonnosvaihe

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa teollisuusrakennusten korttelialue asuinkäyttöön. Rakentaminen alueella on tarkoitus vaiheistaa niin, että nykyinen alueella toimiva yritystoiminta voidaan toistaiseksi säilyttää. Asemakaavan yhteydessä tutkitaan, että voidaanko Ketjupuistoon rakentaa uutta kevytväylää.

  1. 3. Ehdotusvaihe

  2. 4. Hyväksymisvaihe